Werkgever laat voordeel personeelssubsidies liggen

21 november 2016 | Door redactie

Werkgevers maken te weinig gebruik van de verschillende sociale regelingen zoals ouderenkorting, premiekorting voor arbeidsgehandicapten of scholingssubsidies. Werkgevers laten daarmee honderden euro’s liggen.

De overheid heeft allerlei regelingen, premiekortingen en subsidies in het leven geroepen  om werkgevers te stimuleren om arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en houden. Denk aan de premiekorting voor arbeidsbeperkten, scholingssubsidies, ouderenkorting of het lage-inkomensvoordeel (LIV). Werkgevers zijn echter niet genoeg bekend met de mogelijkheden en weten vaak niet waar ze meer informatie over de verschillende regelingen kunnen vinden. Werkgevers vinden dat de overheid hen actiever zou moeten informeren over de regelingen. Dit blijkt uit onderzoek van consultancybedrijf Willis Tower Watson onder 700 organisaties met minstens 250 werknemers.

Kwart werkgevers weet niet wat de Participatiewet inhoudt

Uit het onderzoek blijkt ook dat werkgevers niet goed in beeld hebben of ze iemand in dienst hebben voor wie een voordeelregeling geldt en daardoor € 100 per werknemer per jaar laten liggen. Zo weet een kwart niet wat de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (ook wel Quotumwet genoemd) inhouden. Van de organisaties die wel gebruikmaken van voordeelregelingen, controleert bijna de helft pas achteraf of wel alle beschikbare regelingen benut zijn. Hierdoor lopen ook deze organisaties veel voordeel mis.

In januari 2017 verschijnt het themadossier MT Rendement Personeelssubsidies dat u een overzicht biedt van alle beschikbare regelingen, kortingen en subsidies.