Wetsvoorstel Invest-NL ligt bij de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voor de oprichting van Invest-NL ligt bij de Tweede Kamer. Het doel van deze Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling is tweeledig: organisaties ondersteunen bij het realiseren van maatschappelijke transitieopgaven en toegang bieden tot ondernemingsfinanciering.

11 februari 2019 | Door redactie

Jaarlijks wordt € 10 miljoen subsidie (tool) beschikbaar gesteld aan Invest-NL om organisaties te ondersteunen bij het realiseren van private financiering voor maatschappelijke transitieopgaven en voor groei. Op groei gerichte  organisaties die bijdragen aan de Nederlandse economie kunnen ook bij Invest-NL aankloppen. Invest-NL ontvangt daarvoor een investeringsvermogen van € 2,5 miljard, verminderd met het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld aan de internationale financieringsactiviteiten van een nog op te richten instelling. Op het terrein van financiering van export en buitenlandse investeringen kunnen organisaties ondersteuning krijgen voor het internationaal vermarkten van hun producten en oplossingen voor wereldwijde vraagstukken. Omdat de uitwerking hiervan minder ver is gevorderd, komt hier een apart wetstraject voor.

Thema’s, sleuteltechnologieën en doorgroei

Een aanvullende overeenkomst, die Wiebes met het wetsvoorstel meestuurde, gaat onder andere in op de investeringsdomeinen van Invest-NL:

  • de thema’s van het Missiegedreven Innovatiebeleid en de topsectoren (energietransitie en duurzaamheid, landbouw, water en voedsel, gezondheid en zorg, en veiligheid);
  • de sleuteltechnologieën uit het regeerakkoord, zoals fotonica, kwantum- en nanotechnologie;
  • de doorgroei van start-ups en scale-ups, en fondsen voor mkb-financiering.

In de aanvullende overeenkomst staat ook dat Invest-NL prestatie-indicatoren opstelt die gepaard gaan met de investeringen (onder andere verwachte CO2-equivalenten reductie en Research & Development-toename (tools).

Private ontwikkelings- en investeringsinstelling

Invest-NL is een private ontwikkelings- en investeringsinstelling die aanvullend aan de markt investeert. Invest-NL is een ander instrument dan de bestaande publieke financieringsregelingen, maar er is wel samenhang met instrumenten gericht op financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met de komst van Invest-NL kunnen twee instrumenten – de Groeifaciliteit en Energie Transitie Financieringsfaciliteit – worden afgebouwd. Ook zal Invest-NL het beheer van het overheidsaandeel in het Dutch Venture Initiative en het co-investeringsfonds van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat overnemen.