Personeelssubsidies

Subsidie is een bijdrage van de overheid of een stichting om een bepaalde activiteit te stimuleren. Voor werkgevers zijn bekende subsidies de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk, de loonkostenvoordelen voor arbeidsgehandicapten en de gesubsidieerde mobiliteitsscan.

In ons land zijn er nogal wat mogelijkheden om voor een bepaald project één of meer subsidies te krijgen. Er zijn wel altijd de nodige voorwaarden waaraan uw organisatie moet voldoen om de subsidie te kunnen innen.

Nieuws

Afschaffing loonkostenvoordeel ouderen gaat stapsgewijs

23-11-2023

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt stapsgewijs afgeschaft en vervalt per 2026. Demissionair minister Van Gennip van Sociale...

Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot en met 2028

10-11-2023

De subsidieregeling praktijkleren is verlengd. Werkgevers die een praktijk- of leerwerkplek aanbieden, komen tot en met het studiejaar 2027/...

Wetsvoorstel: afschaffing LIV en verruiming LKV

01-11-2023

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat het lage-inkomensvoordeel...

Wetsvoorstel: LKV banenafspraak vereenvoudigd

19-10-2023

Demissionair minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het voorstel voor de Wet vereenvoudiging banenafspraak en...

Recent verschenen