Personeelssubsidies

Subsidie is een bijdrage van de overheid of een stichting om een bepaalde activiteit te stimuleren. Voor werkgevers zijn bekende subsidies de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk, de loonkostenvoordelen voor arbeidsgehandicapten en de gesubsidieerde mobiliteitsscan.

In ons land zijn er nogal wat mogelijkheden om voor een bepaald project één of meer subsidies te krijgen. Er zijn wel altijd de nodige voorwaarden waaraan uw organisatie moet voldoen om de subsidie te kunnen innen.

Nieuws

Hoge Raad: LKV oudere werknemer na overname onderneming

03-06-2024

De Hoge Raad oordeelde onlangs dat na een overname van een onderneming, de nieuwe werkgever het loonkostenvoordeel (LKV) voor een oudere wer...

Subsidieregeling praktijkleren vanaf 3 juni aan te vragen

30-05-2024

Van 3 juni (9.00 uur) tot en met 17 september 2024 (17.00 uur) kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijklere...

Recordbedrag innovatie-investeringen dankzij WBSO

27-05-2024

Nederlandse ondernemingen investeerden in 2023 voor een recordbedrag in nieuwe innovatieve technologie, met steun vanuit de Wet Bevordering...

Doek valt per 2025 voor lage-inkomensvoordeel (LIV)

22-04-2024

De Eerste Kamer aanvaarde onlangs het wetsvoorstel om het lage-inkomensvoordeel (LIV) te laten vervallen. In hetzelfde wetsvoorstel staat da...

Recent verschenen