Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV)

In organisaties met minstens 10 maar minder dan 50 werknemers kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) worden ingesteld. De bestuurder is verplicht om een PVT in te stellen als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Ook bij een organisatie met minder dan 10 werknemers mag een vrijwillige PVT worden ingesteld. De PVT heeft instemmingsrecht op het gebied van de gezondheid van de werknemers en adviesrecht bij besluiten die gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de organisatie.

De instelling van een PV is verplicht als uw organisatie meer dan 10 werknemers in dienst heeft maar geen OR of PVT heeft. De bestuurder moet de werknemers in dat geval tenminste twee keer per jaar onder werktijd bijeen roepen voor vergadering en verder zo vaak als een kwart van de werknemers daarom vraagt. Iedere werknemer mag zijn mening geven en voorstellen doen. Als het gaat om een ontwikkeling die voor tenminste een kwart van de werknemers gevolgen kan hebben voor hun werk, arbeidsvoorwaarden of -omstandigheden, hebben de werknemers een gezamenlijk adviesrecht.

 

 

Kan de OR een klacht indienen bij Arbeidsinspectie?

OR en arbeidsomstandigheden | Publicatiedatum 30-03-2023

De OR staat op het punt om de Arbeidsinspectie in te schakelen voor een bepaalde kwestie. De Arbeidsinspectie zou in dat geval verplicht zijn om een onderzoek in...

Moeten we de PVT betrekken als we de functioneringsgesprekken overslaan?

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV) | Publicatiedatum 01-08-2021

Het is erg druk binnen de organsatie. Wij willen daarom om een achterstand in te lopen de functioneringsgesprekken overslaan. Moeten wij de personeelsvertegenwoordiging...

Heeft de PVT instemmingsrecht bij een nieuw contract met de arbodienst?

OR en arbeidsomstandigheden | Publicatiedatum 26-07-2019

Het contract met de arbodienst moet worden verlengd en aangepast aan de eisen van de Arbowet. Heeft de PVT hierbij instemmingsrecht?

OR-scholing is de investering waard

OR-scholing & OR-faciliteiten 6 minuten | 13-04-2022

Voor OR- en PVT-leden is investeren in scholing van groot belang. Binnen de medezeggenschap komen immers tal van onderwerpen aan bod. Dat ka...

De overstap van PVT naar OR

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV) 4 minuten | 20-12-2021

Door groei van uw organisatie of bijvoorbeeld een fusie of overname kan het aantal werknemers flink toenemen. Dit heeft gevolgen voor de man...

Artikel 35b en 35c WOR: Medezeggenschap organiseren in de kleinere organisatie

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 4 minuten | 13-11-2020

Vanaf 50 werknemers is de instelling van een OR verplicht volgens artikel 1, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Sommige cao’s l...

Interne meldprocedure voor klokkenluiders

Klokkenluidersregeling Publicatiedatum 06-04-2023

Door de Wet bescherming klokkenluiders gelden er strengere eisen voor de interne meldprocedure voor het melden van (een vermoeden van) een misstand. De meldprocedure...

Scholing OR en PVT

OR-scholing & OR-faciliteiten Publicatiedatum 19-04-2022

Omdat leden van de medezeggenschap met zeer uiteenlopende en vaak ook complexe onderwerpen te maken krijgen, is scholing van groot belang. Scholing is ook belangrijk...

Vormen van medezeggenschap

Werkwijze OR Publicatiedatum 14-08-2019

Medezeggenschap is er in verschillende soorten en maten. Sommige vormen zijn vrijwillig georganiseerd, andere zijn verplicht volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR)....

Heeft u een vraag over Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV)?

Radboud Hafkenscheid
Radboud Hafkenscheid
Opleider, adviseur, redacteur medezeggenschap
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV)?

Radboud Hafkenscheid
Radboud Hafkenscheid
Opleider, adviseur, redacteur medezeggenschap
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie