Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV)

In organisaties met minstens 10 maar minder dan 50 werknemers kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) worden ingesteld. De bestuurder is verplicht om een PVT in te stellen als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Ook bij een organisatie met minder dan 10 werknemers mag een vrijwillige PVT worden ingesteld. De PVT heeft instemmingsrecht op het gebied van de gezondheid van de werknemers en adviesrecht bij besluiten die gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de organisatie.

De instelling van een personeelsvergadering (PV) is verplicht als de organisatie meer dan 10 werknemers telt, maar geen OR of PVT heeft. De bestuurder moet de werknemers in dat geval ten minste twee keer per jaar onder werktijd bijeen roepen voor vergadering en verder zo vaak als een kwart van de werknemers daarom vraagt. Iedere werknemer mag zijn mening geven en voorstellen doen. Als het gaat om een ontwikkeling die voor ten minste een kwart van de werknemers gevolgen kan hebben voor hun werk, arbeidsvoorwaarden of -omstandigheden, hebben de werknemers een gezamenlijk adviesrecht.

 

Nieuws

Hoe ver gaat de invloed van de PVT?

22-07-2024

In organisaties tot 50 werknemers kan een bestuurder zijn werknemers inspraak geven via een personeelsvertegenwoordiging (PVT). Soms is het...

Geen OR of PVT? Toch inspraak!

03-07-2024

Organisaties met 50 werknemers of meer moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Ook in kleinere organisaties zonder OR hebben de werknemers...

Het adviesrecht van de PV, PVT en OR (artikel 25 WOR)

12-06-2024

Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van de medezeggenschap in een organisatie. Brengt de ondernemingsraad (OR) een advi...

Nieuw OR-lid: de spelregels van de OR

13-05-2024

Een startend OR-lid moet weten wat de spelregels zijn van de OR. De rechten en plichten van zowel de ondernemingsraad (OR) als de bestuurder...