Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV)

In organisaties met minstens 10 maar minder dan 50 werknemers kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) worden ingesteld. De bestuurder is verplicht om een PVT in te stellen als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Ook bij een organisatie met minder dan 10 werknemers mag een vrijwillige PVT worden ingesteld. De PVT heeft instemmingsrecht op het gebied van de gezondheid van de werknemers en adviesrecht bij besluiten die gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de organisatie.

De instelling van een personeelsvergadering (PV) is verplicht als de organisatie meer dan 10 werknemers telt, maar geen OR of PVT heeft. De bestuurder moet de werknemers in dat geval ten minste twee keer per jaar onder werktijd bijeen roepen voor vergadering en verder zo vaak als een kwart van de werknemers daarom vraagt. Iedere werknemer mag zijn mening geven en voorstellen doen. Als het gaat om een ontwikkeling die voor ten minste een kwart van de werknemers gevolgen kan hebben voor hun werk, arbeidsvoorwaarden of -omstandigheden, hebben de werknemers een gezamenlijk adviesrecht.

 

Nieuws

Nieuw OR-lid: de spelregels van de OR

13-05-2024

Een startend OR-lid moet weten wat de spelregels zijn van de OR. De rechten en plichten van zowel de ondernemingsraad (OR) als de bestuurder...

Kies de juiste vorm van medezeggenschap

22-04-2024

Als een organisatie in de regel meer dan 50 werknemers telt, is het instellen van een ondernemingsraad (OR) wettelijk verplicht. In kleinere...

Tips om betrokkenheid te organiseren

31-01-2024

In kleinere organisaties is de afstand tussen de bestuurder en de werknemers vaak zo klein dat betrokkenheid van medewerkers als een vanzelf...

3 op 10 organisaties met OR-plicht heeft geen OR

08-01-2024

Slechts 69% van de organisaties die wettelijk verplicht zijn om een OR in te stellen, voldoet aan deze eis. Dit blijkt uit het nalevingsonde...