Geef vorm en inhoud aan het POP

28 februari 2013 | Door redactie

In een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) legt u afspraken vast over hoe de werknemer zijn competenties kan verbeteren. Daarbij kijkt u naar wat de werknemer zelf wil leren en naar wat u van hem verwacht. Zo kunt u de persoonlijke leerdoelen afstemmen op de strategie van de organisatie.

Tegenwoordig is het vanzelfsprekend dat werknemers een leven lang blijven leren en zich blijven ontwikkelen. Dat is de manier om bij te blijven en eventueel hogerop te komen. De leerdoelen van werknemers stemt u bij voorkeur af op de doelen van uw organisatie. Zo haalt u zelf het meeste voordeel uit de ontwikkeling van de werknemer. U bent immers degene die hierin investeert. Een POP voegt u toe aan het personeelsdossier (infographic)

Doelstellingen SMART formuleren

Als u de ontwikkelingsdoelen van de werknemer en de stappen die u samen wilt nemen helder en concreet beschrijft, kunt u deze makkelijker evalueren. Een evaluatie is belangrijk om overzicht te houden op de ontwikkeling van uw werknemer en – waar nodig – bij te sturen. U kunt de doelen formuleren aan de hand van de SMART-methode (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). In een POP neemt u in ieder geval de volgende onderwerpen op:

  • de doelstellingen voor de komende vijf jaar. Wat zijn de ambities en de doelen? Denk aan het doorgroeien naar een hogere functie;
  • het plan van aanpak voor de komende één of twee jaar. Welke stappen worden er genomen op de korte termijn? Bijvoorbeeld door extra begeleiding van een leidinggevende of het volgen van een opleiding.
  • een activiteiten- of opleidingsplan. Maak concrete afspraken over de geplande begeleiding, scholing of opleiding;
  • momenten waarop evaluatie- en voortgangsgesprekken plaatsvinden;
  • naam en handtekening van de werknemer en de leidinggevende;
  • datum van ondertekening.

Maak aanvullende afspraken in een studieovereenkomst

Als u met een werknemer afspreekt dat hij in het kader van een POP een opleiding gaat volgen, kunt u daarover aanvullende afspraken maken in een studieovereenkomst (infographic). Daarin legt u bijvoorbeeld vast of en welk deel van de opleidingskosten de werknemer moet terugbetalen als hij ontslag neemt.

Meer informatie over het persoonlijk ontwikkelingsplan vindt u in de toolbox Stap voor stap aan de slag met het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Bijlagen bij dit bericht