Geef werknemer persoonlijk opleidingsbudget

6 maart 2013 | Door redactie

Een persoonlijk opleidingsbudget is een individueel budget dat een medewerker kan gebruiken voor zijn eigen opleiding en ontwikkeling. Het budget kan zijn vastgesteld op brancheniveau of op bedrijfsniveau. Welke afspraken maakt u over het persoonlijk opleidingsbudget?

Als een persoonlijk opleidingsbudget op brancheniveau is vastgesteld, is het O&O-fonds meestal de beheerder. Bij een persoonlijk opleidingsbudget dat op bedrijfsniveau is vastgesteld, reserveert u als werkgever een deel van het budget voor de opleiding en ontwikkeling van individuele medewerkers.

Opleidingsbudget als bedrag of voucher

U kunt met de werknemers een bepaald bedrag afspreken of een opleidingsvoucher geven ter waarde van een vastgesteld bedrag. Aan welk soort opleidingen de werknemer het bedrag of de voucher mag besteden, kunt u vastleggen in het personeelsreglement. Vaak is het scholingsbudget beperkt tot opleidingen die direct met de functie te maken hebben. Maar er zijn ook werkgevers die vinden dat medewerkers zelf de regie moeten nemen over hun loopbaan en inzetbaarheid en daarom vinden dat werknemers vrij mogen beschikken over het bedrag.