Maak informeel leren zichtbaarder

20 maart 2014 | Door redactie

Via informeel leren doen medewerkers veel kennis en vaardigheden op. Toch zijn ze zich hiervan niet altijd bewust. Vaak geven medewerkers de voorkeur aan formeel leren, omdat ze hiermee een certificaat of diploma kunnen krijgen. Hoe kunt u medewerkers meer bewust maken en overtuigen van het nut van informeel leren?

Als opleidingsverantwoordelijke wilt u dat medewerkers leren als een logisch verlengstuk zien van hun werk. Op die manier blijven ze zich namelijk ontwikkelen en kunnen ze beter inspelen op veranderingen. Werkplekleren is een manier om werken en leren op elkaar te laten aansluiten. Deze vorm van informeel leren is laagdrempelig en goedkoop. Toch zijn lang niet alle medewerkers overtuigd van het nut ervan. Ook realiseren ze zich niet altijd hoeveel ze van collega’s kunnen opsteken. Hoe kunt u de bewustwording rondom informeel leren vergroten?

Ontwikkelgesprekken over informeel leren

Om ervoor te zorgen dat medewerkers zich meer bewust worden van de kennis en vaardigheden die ze dagelijks opdoen tijdens hun werk, kunt u het volgende doen:

  • Voer regelmatig ontwikkelgesprekken waarin u medewerkers aanmoedigt om na te denken over wat ze kunnen leren van directe collega’s: ze worden zich dan meer bewust van leerpunten en weten beter aan welke kennis of vaardigheid ze nog moeten werken.
  • Zorg ervoor dat leidinggevenden en medewerkers bespreken hoe werkplekleren kan bijdragen aan de organisatiedoelstellingen en spreek af dat ze hierover afspraken maken in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).
  • Gebruik intranet of een zakelijk chatprogramma als sociaal platform of forum zodat medewerkers vragen ‘in de groep kunnen gooien’.