Omzeil de valkuilen van het POP

27 maart 2024 | Door redactie

De geplande ontwikkeling in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) raakt vaak op de achtergrond als werknemers weer overgaan tot de orde van de dag. Ook kunnen tegenslagen roet in het eten gooien. Werknemers raken gefrustreerd en gedemotiveerd en dat doet het POP de das om. Welke maatregelen helpen voorkomen dat een zorgvuldig opgesteld persoonlijk ontwikkelingsplan vergeefse moeite blijkt te zijn?

Na een succesvolle introductie van een persoonlijk ontwikkelingsplan is het zaak om werknemers gemotiveerd te houden om aan hun ontwikkeling te blijven werken. Door de dagelijkse werkzaamheden kan een POP op de achtergrond raken waardoor er uiteindelijk niets of weinig van de plannen terechtkomt. Ook kan blijken dat de plannen of doelen onrealistisch en onhaalbaar blijken of kunnen werknemers hun interesse verliezen omdat het ontwikkelingstraject (artikel) te lang duurt en (concrete) resultaten uitblijven.

Actiepunten om een POP te laten slagen in de praktijk

Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat een POP (tool) onderin de bureaulade verdwijnt:

  • Plan gesprekken om de voortgang te monitoren. Deze gesprekken herinneren werknemers er ook aan om de plannen in de praktijk te brengen.
  • Laat werknemers hun concrete voornemens of geplande activiteiten opnemen in hun werkplanning zodat er automatisch tijd voor ingeruimd is en het POP een vast onderdeel van het werk wordt.
  • Maak eventuele problemen in het ontwikkelingstraject vroegtijdig bespreekbaar en vraag werknemers welke oplossingen zij zelf zien. Dit voorkomt dat de frustratie zó hoog oploopt dat werknemers gedemotiveerd raken.
  • Sta niet te lang stil bij eventuele tegenslagen en concentreer vooral op de oplossingen. Ook welgemeende complimenten voor de prestaties of inzet van werknemers helpen om de insteek van het ontwikkelingstraject positief en de motivatie op peil te houden (artikel).
  • Stel de doelen eventueel bij als ze onuitvoerbaar blijken of als (concrete) resultaten te lang op zich laten wachten waardoor werknemers gedemotiveerd dreigen te raken. Het is belangrijk dat de gestelde doelen in het POP reëel zijn.

Meer informatie over het persoonlijk ontwikkelingsplan vindt u in de toolbox Stap voor stap aan de slag met het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).