Opleidingsplan: zelf doen of laten schrijven?

13 juni 2014 | Door redactie

Een opleidingsplan is een manier om de ontwikkeling van medewerkers uit te stippelen en benodigde competenties te bepalen. Uiteraard kunt u als opleidingsverantwoordelijke het voortouw nemen, maar u bereikt meestal meer als u medewerkers meteen zelf aan het werk zet.

U kunt ervoor kiezen om werknemers zelf een opleidingsplan te laten opstellen voor hun afdeling of vestiging. Het feit dat ze zelf moeten nadenken, is een groot voordeel. Een medewerker zal op die manier immers sneller het gevoel hebben dat hij mag meebeslissen en daardoor eerder geneigd zijn om werk te maken van (bij)scholing. Bij het opstellen van het plan is het belangrijk dat uw medewerkers opleidingsactiviteiten kiezen die passen bij de opleidingsbehoefte van uw organisatie.

Leidinggevende biedt hulp bij opleidingsplan

Omdat niet iedereen analytische en schrijfvaardigheden heeft, moet u wel zorgen voor enige sturing en begeleiding. De leidinggevende kan die rol op zich nemen. Hij kan erop toezien dat er een plan op papier komt te staan waarin in ieder geval de volgende punten aan bod komen:

  • Opleidingsdoelen: op welke gebieden vinden medewerkers het nodig om zich te ontwikkelen en welke veranderingen in kennis, vaardigheden of gedrag zijn daarvoor nodig? Wanneer moeten die doelen zijn bereikt?
  • Opleidingsactiviteiten: welke opleidingsvorm is nodig (klassikaal of e-learning), moet dit buiten de deur of kan het ook intern en wat is het gewenste niveau? Welke leermiddelen zijn nodig?
  • Financiële middelen: wat zijn de opleidingskosten en zijn er mogelijkheden om subsidie te krijgen?
  • Taakverdeling: wie is er verantwoordelijk voor de begeleiding en welke rol spelen managers en u als opleidingsverantwoordelijke hierbij?
  • Evaluatie: hoe worden de opleidingsdoelen getoetst en wanneer? Is de opleiding bevallen en is het opleidingsplan toereikend?