Persoonlijk opleidingsplan wordt weinig benut

19 juni 2012 | Door redactie

Hoewel veel organisaties heel wat geld en moeite investeren in de opleiding en ontwikkeling van medewerkers, gebruiken ze daarvoor niet vaak een persoonlijk opleidingsplan. Ook een persoonlijk opleidingsbudget wordt door maar weinig organisaties aangeboden.

In de Nationale Opleidings Enquête 2012 is onder meer onderzocht hoeveel werknemers werken met een persoonlijk opleidingsplan. Dit blijkt voor nauwelijks drie op de tien werknemers te gelden. Dat percentage is zelfs licht gedaald ten opzichte van 2011. Dit wil overigens niet zeggen dat er in organisaties niet wordt gesproken over de persoonlijke opleidings- en ontwikkelingswensen van werknemers.

Verband leggen met strategische doelstellingen

In de meeste organisaties komt het onderwerp wel degelijk aan de orde, bijvoorbeeld tijdens functioneringsgesprekken. Hierbij leggen de leidinggevenden en HR-medewerkers echter lang niet altijd het verband met de strategische doelstellingen van de organisatie. Op die manier is het moeilijk om opleidingen echt strategisch en voor de lange termijn in te zetten.

Opleidingsbeleid structureren met opleidingsplan

Werken met persoonlijke opleidingsplannen kan u helpen het opleidingsbeleid te structureren. Als u weet wat uw organisatie nodig heeft én u brengt in kaart wat de wensen en behoeftes van individuele werknemers zijn, kunt u deze goed op elkaar laten aansluiten. In een persoonlijk opleidingsplan kunt u dan per werknemer laten vastleggen welke opleidingen hij volgt en welke andere ontwikkelingsacties hij onderneemt. Hierbij kunt u meteen laten aangeven hoe dit ontwikkelingstraject bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. Als een werknemer zo’n plan heeft, weet hij waar hij het komende jaar aan werkt en wat zijn doelen zijn. Op die manier stagneert zijn ontwikkeling niet zodra hij een enkele opleiding of training heeft afgerond.

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten