Stap voor stap aan de slag met het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Welke competenties werknemers moeten ontwikkelen, zal van persoon tot persoon verschillen. Dat maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) zo’n handig traject. De leidinggevende bepaalt met elke werknemer die zich moet of wil ontwikkelen individuele doelen en deadlines.
Met een POP werkt een medewerker gestructureerd aan zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het is een plan waarin staat hoe een werknemer zich op korte termijn in zijn huidige functie gaat ontwikkelen of op langere termijn naar een andere functie gaat groeien.
Steeds meer werkgevers zetten het persoonlijk ontwikkelingsplan in om de inzetbaarheid en mobiliteit van het personeel te bevorderen. Vaak wordt het POP gebruikt in het kader van competentiemanagement of een leven lang leren. Voor het goede functioneren van een werknemer is ontwikkeling in ieder geval van groot belang.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Stap voor stap aan de slag met het POP

  Een persoonlijk ontwikkelingsplan kan alle betrokkenen veel opleveren

  Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) kan een belangrijk instrument zijn om gestructureerd aan de ontwikkeling van werknemers te werken. Het introduceren, begeleiden en evalueren van een POP heeft echter heel wat voeten in de aarde. Het vraagt aanzienlijke inspanning van de werknemer zelf, maar ook van zijn leidinggevende. Deze toolbox loodst u door de verschillende stappen heen, zodat zowel de werknemer als uw organisatie de vruchten plukt van het POP-traject.

 • 2

  Waarom een POP?

  Ontwikkeling van werknemers structureren met een POP

  Nieuws Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 09-03-2015

  Om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden, is het belangrijk dat uw medewerkers hun kennis en vaardigheden op peil houden. Dat kunnen ze doen door opleidingen, cursussen of workshops te volgen. Om echt tot goede resultaten te komen, is het echter belangrijk dat u de ontwikkeling van uw medewerkers structureert. Dat kan met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).


  Persoonlijk ontwikkelingsplan

  Infographic Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 06-09-2023

  Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een plan waarin de werknemer zijn ontwikkeldoelen vastlegt en bijhoudt. In het POP staat welke stappen een werknemer moet zetten om zijn loopbaandoelen te realiseren, bijvoorbeeld doorstroom naar een hogere functie (promotie), taakverdeling of taakverdieping.


  Verschilt een functioneringsgesprek van een POP-gesprek?

  Vraag & Antwoord Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 26-08-2021

  In onze organisatie willen we graag dat werknemers zich continu ontwikkelen. We hebben daarom het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) geintroduceerd. Onze leidinggevenden willen graag weten: Wat is het verschil tussen een functioneringsgesprek en een POP-gesprek?


  POP: verplicht nummer of niet?

  Nieuws Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 04-08-2021

  Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een document waarin een werknemer afspraken maakt over zijn ontwikkeling binnen de organisatie. Hoever gaat uw organisatie in het verplicht stellen van het POP? Is de ontwikkeling van het personeel het pakkie-an van de werkgever of vooral een verantwoordelijkheid van de werknemer?


  Maak medewerkers blij met een POP

  Verdiepingsartikel Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 01-10-2020

  Uw organisatie moet steeds inspringen op ontwikkelingen om gezond en succesvol te blijven. Of dat lukt, is grotendeels afhankelijk van de medewerkers. Om alle uitdagingen aan te kunnen, moeten zij zich blijven ontwikkelen. Een beproefd instrument daarvoor is het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Hiermee helpt u medewerkers gericht aan hun ontwikkeling te werken én hun waarde voor de organisatie te vergroten.


 • 3

  Het POP-beleid inrichten

  Werknemers stimuleren om regie over hun ontwikkeling te voeren

  Verdiepingsartikel Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 01-02-2021

  Werknemers die een leven lang leren en ontwikkelen. Dat is het ideale plaatje van de overheid. Maar het is ook een ideaal waar uw organisatie veel baat bij heeft. Met een sterke leercultuur kunt u stappen vooruitmaken en creëert u flexibiliteit. Dit permanente leren en ontwikkelen slaagt evenwel niet zomaar; daarvoor is de inzet van werknemers én u hard nodig.


  Aandachtspunten bij het opstellen van POP-beleid

  Tool Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 02-09-2021

  Gebruik deze checklist bij het maken van een beleid voor het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor elk van van uw medewerkers.


  Ambities omzetten in reële doelen

  Nieuws Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 11-04-2016

  Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een waardevol middel om werknemers te helpen hun ambities om te zetten in concrete doelen. Zo kunnen werknemers zelf sturing geven aan het verloop van hun loopbaan. Het is wel belangrijk om die ambities duidelijk af te bakenen én af te stemmen op de doelen van de organisatie.


 • 4

  POP introduceren

  Een persoonlijk ontwikkelingsplan introduceren

  Nieuws Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 24-03-2021

  Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een handig hulpmiddel om de talenten, vaardigheden en kennis van werknemers verder te ontwikkelen. Niet alle werknemers staan echter te springen om zo’n structurele aanpak. Het is daarom belangrijk dat het werken met een POP een goede introductie krijgt.


  POP introduceren bij de medewerkers

  Verdiepingsartikel Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 13-08-2020

  Wilt u dat medewerkers enthousiast aan de slag gaan en een doordacht POP opstellen, dan moet u stilstaan bij de manier waarop u dit introduceert. Er zullen vast medewerkers zuchten en steunen, omdat ze tijd en aandacht in het plan moeten steken. Toch is een POP vooral een kans om hun loopbaan een stimulans te geven en hun werkplezier te vergroten. Als u dat kunt overbrengen, krijgt u de meesten wel aan boord.


 • 5

  Het POP-gesprek

  Loods uw werknemer door het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

  Verdiepingsartikel Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 30-06-2020

  Een goed persoonlijk ontwikkelingsplan is een beknopt document. Toch kunnen er grote plannen en omvangrijke trajecten in staan. Het voorbereidende werk is daarom heel belangrijk. De medewerker moet zich vergaand verdiepen in waar hij staat en waar hij naartoe wil. Ook u speelt hierbij een belangrijke rol. U biedt de medewerker belangrijke kaders, namelijk waar de organisatie behoefte aan heeft en wat zij kan bieden.


  Werknemer vragen zich voor te bereiden op POP-gesprek

  Tool Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 22-10-2019

  Met behulp van deze tool zorgt u ervoor dat het POP-gesprek (Persoonlijk Ontwikkel Plan) soepel en efficiënt verloopt.


  Het POP-gesprek in goede banen leiden

  Tool Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 17-09-2021

  In het POP-gesprek worden concrete ontwikkelingsafspraken gemaakt met de werknemer. Dat vraagt ook om goede voorbereiding en vastlegging.


  Voer een succesvol POP-gesprek

  Tool Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 09-12-2022

  Gebruik deze gesprekshandleiding om goede afspraken te maken over de persoonlijke ontwikkeling van uw werknemer.


  Kies de juiste leervorm voor optimale ontwikkeling

  Tool Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 17-09-2021

  Kies de juiste ontwikkelvorm om uw gewenste persoonlijke ontwikkeling (of die van uw werknemer) te kiezen.


  Coachend leidinggeven

  E-learning Leidinggeven Publicatiedatum: 26-02-2020

  U staat voor de uitdagende opgave om leiding te geven aan een team of een organisatie. Leidinggeven kan op verschillende manieren. Een leiderschapsconcept dat de laatste jaren steeds populairder is geworden, is coachend leidinggeven. Wilt u er meer van weten, of denkt u dat u dit concept ook kunt toepassen in uw eigen werkomgeving, dan is deze cursus voor u een goede introductie.


 • 6

  POP invullen

  Geef vorm en inhoud aan het POP

  Nieuws Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 28-02-2013

  In een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) legt u afspraken vast over hoe de werknemer zijn competenties kan verbeteren. Daarbij kijkt u naar wat de werknemer zelf wil leren en naar wat u van hem verwacht. Zo kunt u de persoonlijke leerdoelen afstemmen op de strategie van de organisatie.


  Voorbeeld persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

  Tool Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 06-08-2019

  Met dit formulier legt u makkelijk en snel de ontwikkelafspraken met uw medewerkers vast.


 • 7

  POP volhouden en volgen

  Omzeil de valkuilen van het POP

  Nieuws Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 25-04-2016

  De geplande ontwikkeling in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) raakt vaak op de achtergrond als werknemers weer overgaan tot de orde van de dag. Ook kunnen tegenslagen roet in het eten gooien. Werknemers raken gefrustreerd en gedemotiveerd en dat doet het POP de das om. Welke maatregelen helpen voorkomen dat een zorgvuldig opgesteld persoonlijk ontwikkelingsplan vergeefse moeite blijkt te zijn?


  De moed erin houden bij het POP

  Verdiepingsartikel Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 03-09-2021

  Een goed begin is het halve werk. Dat geldt zeker ook voor het POP: als de voorbereiding te wensen overlaat, worden de kansen op succes een stuk kleiner.Maar als er na veel denkwerk een mooi plan ligt, moet het wél nog worden uitgevoerd. Dit vereist een lange adem. Met welke valkuilen moet u rekening houden en hoe kunt u medewerkers helpen gemotiveerd te blijven gedurende het traject?


 • 8

  POP evalueren

  POP-traject vraagt om een zorgvuldige afronding

  Tool Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 03-09-2021

  In deze checklist vindt u de aandachtspunten bij het opvolgen van een succesvol persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).