Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Bij het uitoefenen van een beroep moet u gevaarlijke situaties zo veel mogelijk zien te voorkomen. Om de kans op letsel te verkleinen kunt u persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Zo kan een helm of veiligheidsbril het hoofd van een lasser beschermen tegen rondvliegende vonken.

Als u persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt moet u echter ook letten op de gevaren die ontstaan door het gebruik daarvan. Denk bijvoorbeeld aan minder bewegingsruimte. U verstrekt persoonlijke beschermingsmiddelen pas aan werknemers als u hen niet op een andere manier kunt behoeden voor gevaren.

 

Nieuws

Gezondheidsraad waarschuwt voor risico schimmelinfecties

11-06-2024

Door het gebruik van schimmelbestrijders in de landbouw zijn schimmels de laatste jaren vaker resistent tegen antischimmelbehandelingen. Ook...

Regels Arbowet gelden ook voor derden en de omgeving

22-05-2024

De werkgever heeft niet alleen de verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers, maar ook voor die van anderen die...

Maatregelen voor de preventie van beroepsastma

08-05-2024

Ruim een half miljoen mensen in Nederland heeft astma en 70% van hen heeft een baan. Mensen met astma hebben daar ook op hun werk last van....

Bescherming van ogen bij risico op oogschade

02-05-2024

Ogen horen tot de meest kwetsbare organen van het menselijk lichaam. Is er risico op schade, dan zijn beschermende maatregelen noodzakelijk....