Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Bij het uitoefenen van een beroep moet u gevaarlijke situaties zo veel mogelijk zien te voorkomen. Om de kans op letsel te verkleinen kunt u persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Zo kan een helm of veiligheidsbril het hoofd van een lasser beschermen tegen rondvliegende vonken.

Als u persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt moet u echter ook letten op de gevaren die ontstaan door het gebruik daarvan. Denk bijvoorbeeld aan minder bewegingsruimte. U verstrekt persoonlijke beschermingsmiddelen pas aan werknemers als u hen niet op een andere manier kunt behoeden voor gevaren.

 

Nieuws

Werken met biologische agentia vraagt om risicobestrijding

25-10-2023

In organisaties waar wordt gewerkt met biologische agentia moet de werkgever maatregelen nemen om werknemers te beschermen tegen ziektes en...

Soms risico bij persoonlijke beschermingsmiddelen

11-10-2023

Bij werken op hoogte speelt altijd het risico van vallen. De werkgever moet maatregelen nemen om de werknemer hiertegen te beschermen. Als a...

Beschermende maatregelen tegen tijgermug

11-07-2023

Werknemers die buitenwerk doen, moeten niet alleen alert zijn op teken, maar ook op de tijgermug. Die komst steeds vaker voor en kan virusse...

Meet zelf geluidsoverlast met een decibelmeter

05-07-2023

Geluidsoverlast is een veelvoorkomend arborisico. Het verstoort in ieder geval de concentratie, maar kan in ergere gevallen zelfs leiden tot...