Voorbeeldregeling persoonlijke beschermingsmiddelen

Reglement

MS Word 52.68 kb

08-08-2019

Download deze tool
Volgens de Arbeidsomstandighedenwet zijn persoonlijke beschermingsmiddelen een laatste toevlucht: u mag ze pas inzetten als al uw andere maatregelen onvoldoende effect hebben. Maar áls u eenmaal zulke beschermingsmiddelen uitreikt, is het ook van groot belang dat werknemers er op de juiste manier mee omgaan. Onderstaande Regeling persoonlijke beschermingsmiddelen bepaalt daarom niet alleen dat u de plicht heeft om werknemers kosteloos hulpmiddelen te verstrekken als dat nodig is. De werknemers moeten ze ook behoorlijk gebruiken, onderhouden en uiteraard weer inleveren als hun dienstverband eindigt.


Meer informatie over het personeelshandboek vindt u in de toolbox Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek.