Moeten beschermingsmiddelen altijd op maat zijn?

24 juli 2019

Een deel van de werknemers weigert om veiligheidsschoenen te dragen omdat deze niet altijd in hun maat zijn. Gezeur of een verplicht actiepunt?

Zitten persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) niet lekker, dan zijn werknemers minder geneigd ze consequent te dragen. En dat leidt tot onveilige situaties. Klachten over oncomfortabele pbm’s moet u daarom serieus nemen. Bij pbm’s moet u er rekening mee houden of mannen of vrouwen deze dragen. Beschermingsmiddelen moeten namelijk zijn aangepast aan hun lichaamsbouw.

Functionele eisen

Vrouwen zijn gemiddeld veertien centimeter kleiner dan mannen, hebben kortere armen en benen en beschikken over minder spierkracht. Het gaat dus verder dan alleen rekening houden met borsten en bredere heupen. Daardoor kunt u meestal niet volstaan met de aanschaf van pbm’s voor mannen in een kleinere maat. Dat geldt voor alle soorten beschermingsmiddelen, maar zeker voor veiligheidsschoenen. Vrouwen hebben kleinere en smallere voeten, maar ze zijn meestal ook minder zwaar, waardoor de eisen aan de schoenen anders zijn. In principe geldt: hoe steviger de schoenen, hoe veiliger ze zijn. Te brede schoenen geven echter meer kans op verzwikking en te zware schoenen leiden tot moeheid en struikelrisico’s. Als werkneemsters laarzen moeten dragen, moet de schacht korter zijn dan die van laarzen voor mannen, zodat ze geen pijn in hun knieholtes krijgen. Het is het handigst om een commissie of werkgroep(je) in het leven te roepen die inventariseert welke persoonlijke en functionele eisen uw werkneemsters aan hun pbm’s stellen.

Eerst testen

Daarna kunt u op zoek naar een leverancier van veiligheidsschoenen voor vrouwen. Zorg er dan voor dat een aantal werkneemsters de schoenen eerst een tijdje testen, zodat ze ervaren hoe die zitten en of ze hun werk er gemakkelijk mee kunnen doen. Past alles goed? Zijn er nog aanpassingen nodig? Ga pas na deze pilot over tot definitieve aanschaf.