Onze werkneemsters klagen over de veiligheidsschoenen, mannen niet. Hoe kan dat?

24 juli 2019

Sommige werkneemsters dragen hun veiligheidsschoenen niet. Ze vinden de schoenen oncomfortabel. Van de mannen horen we niets. Hoe kan dat?

Zitten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) niet lekker, dan zijn werknemers minder geneigd ze consequent te dragen. En dat leidt tot onveilige situaties. Klachten over oncomfortabele PBM’s moet u daarom serieus nemen. Bij PBM’s moet u er rekening mee houden of mannen of vrouwen deze dragen. Beschermingsmiddelen moeten zijn aangepast aan hun lichaamsbouw.

Spierkracht

Vrouwen zijn gemiddeld dertien centimeter kleiner dan mannen, hun armen en benen zijn 10% korter en hun spierkracht is 15% minder. Het gaat dus verder dan alleen rekening houden met borsten en bredere heupen. Daardoor kunt u meestal niet volstaan met de aanschaf van PBM’s voor mannen in een kleinere maat. Dat geldt voor alle soorten beschermingsmiddelen, maar zeker voor veiligheidsschoenen. Vrouwen hebben kleinere en smallere voeten, maar ze zijn meestal ook minder zwaar, waardoor de eisen aan de schoenen anders zijn. In principe geldt: hoe steviger de schoenen, hoe veiliger ze zijn. Te brede schoenen geven echter meer kans op verzwikking en te zware schoenen leiden tot moeheid en struikelrisico’s. Als werkneemsters laarzen moeten dragen, moet de schacht korter zijn dan die van laarzen voor mannen, zodat ze geen pijn in hun knieholtes krijgen. Het is het handigst om een commissie of werkgroep(je) in het leven te roepen die inventariseert welke persoonlijke en functionele eisen uw medewerksters aan hun PBM’s stellen.

Testen

Daarna kunt u op zoek naar een leverancier van veiligheidsschoenen voor vrouwen. Zorg er dan voor dat een aantal medewerkers de schoenen eerst een tijdje kunnen testen, zodat ze ervaren hoe die zitten en of ze hun werk er gemakkelijk mee kunnen doen. Past alles goed? Zijn er nog aanpassingen nodig? Ga pas na deze pilot over tot definitieve aanschaf.