Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Bij het uitoefenen van een beroep moet u gevaarlijke situaties zo veel mogelijk zien te voorkomen. Om de kans op letsel te verkleinen kunt u persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Zo kan een helm of veiligheidsbril het hoofd van een lasser beschermen tegen rondvliegende vonken.

Als u persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt moet u echter ook letten op de gevaren die ontstaan door het gebruik daarvan. Denk bijvoorbeeld aan minder bewegingsruimte. U verstrekt persoonlijke beschermingsmiddelen pas aan werknemers als u hen niet op een andere manier kunt behoeden voor gevaren.

 

Nieuws

Ook voeten hebben bescherming nodig

21-02-2024

Als medewerkers veel staan en lopen of als ze in een gevaarlijke omgeving werken, krijgen hun voeten veel te verduren. Dit kan klachten en z...

Veilig gedrag op werkvloer stimuleren vraagt creatieve aanpak

20-02-2024

Om werknemers aan te moedigen zich anders te gaan gedragen op de werkvloer, werken aansprekende voorbeelden beter dan allerlei bewijzen uit...

Meer risico op arbeidsongeval door laaggeletterdheid

25-01-2024

Laaggeletterdheid van werknemers brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Doordat werknemers bijvoorbe...

Exoskelet maakt fysiek zwaar werk lichter

24-01-2024

Hoewel veel werk tegenwoordig is geautomatiseerd komt fysiek belastend werk nog vaak voor. De werkgever moet meer maatregelen nemen om licha...