De aandacht vasthouden tijdens een presentatie

7 juli 2017 | Door redactie

Een idee kan nog zo goed zijn, de acceptatie ervan staat of valt met een goede presentatie. Het is niet altijd even gemakkelijk om de aandacht vast te houden, maar een goede structuur in het verhaal aanbrengen doet wonderen.

Of toehoorders gemakkelijk hun aandacht houden bij de presentatie van een nieuw idee, hangt voor een deel af van het onderwerp. Iedereen heeft tenslotte andere interessegebieden. Maar met een goede structuur is het voor een toehoorder al een stuk gemakkelijker om de aandacht bij de les te houden. Een goed verhaal heeft een structuur die doet denken aan een dier. Het bestaat namelijk uit drie onderdelen: een kop, een romp en een staart.

De spreker benoemt de centrale boodschap

In de kop trekt de spreker de aandacht van zijn toehoorders. Hij benoemt allereerst de centrale boodschap, zodat iedereen in de zaal begrijpt waar de presentatie over gaat. Daarna noemt hij de argumenten en labelt hij ze. De romp heeft een zogeheten AUB-structuur:

  • argument: benoem het label;
  • uitleg: leg het argument uit;
  • bijvoorbeeld: geef een voorbeeld.

In de staart tenslotte geeft de spreker een korte samenvatting (tool) waarbij hij de labels nogmaals benoemt. Hij herhaalt de centrale boodschap en sluit sterk af met een uitsmijter.