Door vaardigheden te trainen beter samenwerken in een OR

Een voorwaarde voor een goede samenwerking is dat de OR-leden begrijpen hoe het team functioneert. Daarnaast is het belangrijk om aandacht te besteden aan de vaardigheden waarover elk OR-lid beschikt.

19 september 2018 | Door redactie

OR-leden doen er goed aan om eens stil te staan bij wat ieder van hen motiveert om medezeggenschapswerk te doen. Zo begrijpen zij elkaar beter – ook als zij er verschillende ideeën op nahouden. Meer begrip zorgt voor betere communicatie, maar desalniettemin zijn goede communicatieve en sociale vaardigheden belangrijk. Denk hierbij aan gespreksvaardigheden (tool), argumenteren en onderhandelen. Deze vaardigheden komen niet alleen van pas bij de onderlinge samenwerking, maar ook in de samenwerking met bijvoorbeeld de bestuurder (tool) of de arbodeskundigen. Als een OR-lid in mindere mate over bepaalde vaardigheden beschikt, kan hij ze verbeteren door te oefenen of er een cursus in te volgen.

Combinatie van teamspelers en solisten werkt goed in een OR

Sommige OR-leden zijn echte teamspelers, andere functioneren beter als ze alleen werken. Een sterke OR bestaat uit leden met zowel de ene als de andere voorkeur. Een teamspeler is te herkennen aan de volgende eigenschappen:

  • een OR-lid is gericht op teamsucces. Als het nodig is, stelt hij het gezamenlijke belang boven zijn eigen belang;
  • een OR-lid is actief en assertief in het groepsproces. Hij houdt zich aan de gemaakte afspraken en neemt deel aan groepsdiscussies;
  • een OR-lid heeft eigen meningen en ideeën, maar is bereid om te onderhandelen en concessies te doen om tot een gezamenlijk resultaat te komen;
  • een teamspeler kan zich inleven in anderen en uit zich daardoor op een tactvolle en empathische manier.

Voor een solist gelden juist de tegenovergestelde eigenschappen.

Bijlagen bij dit bericht

Effectief samenwerken binnen teamverband
E-learning | VideoCollege 15 minuten