Goed argumenteren kunt u leren

4 april 2018 | Door redactie

Argumenteren is niet altijd even gemakkelijk. Hoe bedenkt u bijvoorbeeld welke argumenten u gebruikt om uw collega, leidinggevende of directie te overtuigen? Als u eenmaal argumenten heeft, moet u die bovendien kunnen onderbouwen.

Een argument is eigenlijk gewoon een reden om het ergens mee eens of oneens te zijn. U kunt in principe vrijwel alles als argument gebruiken om iemand ergens van te overtuigen, maar zonder een goede onderbouwing is de kans klein dat dit lukt. Een goed argument zegt namelijk ook waaróm het waar is, waarom de gedeelde informatie relevant is. Zo zult u overtuigender zijn met het argument dat “een elektrische fiets beter is voor het milieu, omdat er geen uitstoot is” dan als u zegt “een elektrische fiets is beter voor het milieu”. Zorg dus voor acceptabele en geloofwaardige argumenten.

Een sterke boodschap

Argumenten versterken uw boodschap. Een argument bedenken is in feite informatie selecteren. Meestal weet u meer dan genoeg over het betreffende onderwerp, maar wat is relevant? Dat ontdekt u door gericht te denken en de belangrijkste informatie te filteren. Daarvoor moet u eerst weten wat uw centrale boodschap is. Als die eenmaal helder is, weet u in welke richting u moet brainstormen over argumenten (tool). Wil die brainstorm niet vlotten? Zet dan uw kennis over het onderwerp op papier. Met dat overzicht kunt u sneller bepalen welke informatie van belang is om uw centrale boodschap over te brengen (tools). Dat stukje informatie is uw argumentatie.