Het verschil: agile en lean

1 september 2017 | Door redactie

Organisaties hebben er de mond vol van: hippe Engelse termen als ‘agile’, ‘scrum’ en ‘lean’. Het zijn verschillende theorieën om flexibel sturing te geven aan een project of organisatie. Zeker tussen agile en lean blijkt nogal eens verwarring te bestaan. Wat is het verschil?

Een organisatie die ‘agile’ is (Engels voor wendbaar, lenig), kan zich makkelijk aanpassen aan veranderingen van binnenuit en buitenaf. Geen log apparaat waarbij ‘het plan volgen’ altijd de boventoon voert, maar een flexibele organisatie waarbij samenwerking tussen collega’s en met klanten centraal staat. Dit moet uiteindelijk tot kwaliteitsverbetering en een grotere klant- en medewerkerstevredenheid (tool) leiden. Dit  verbeterproces vindt continu plaats, vandaar ook het verschil met projectmanagement, dat meestal van tijdelijke aard is. De nadruk bij agile ligt uiteindelijk op productontwikkeling, innovatie en het creëren van klantwaarde.

Flexibel verbeteren van processen

Een organisatie die ‘lean’ (Engels voor slank) aanhangt, is ook continu bezig met het verbeteren van de processen door flexibel om te springen met veranderingen. Hierbij ligt de nadruk echter op de organisatie als geheel, waarbij verspilling van geld en goederen wordt tegengegaan, terwijl er nog steeds oog is voor het welzijn van de medewerkers. De inzet is dus vooral operationeel, terwijl dat bij agile vooral klantgericht is. 

AGILE: continu verbeteren van de processen door flexibel om te springen met veranderingen, focus op ‘naar buiten toe’

LEAN: idem dito, maar dan met de focus op de processen binnen de organisatie als geheel