Jobcraften voor meer werkplezier in financiële functies

Al voordat de coronapandemie uitbrak, veranderde de invulling van de functies en werkzaamheden van financials. Digitalisering, artificiële intelligentie, het centraal stellen van de klant, transparantie en bijvoorbeeld meer aandacht voor controle vereisen nu eenmaal andere vaardigheden dan het inboeken van facturen. Voor de financiële afdeling is het zaak dat werknemers hun sterke punten verder ontwikkelen. Dit heet ook wel ‘jobcraften’.

11 juni 2021 | Door redactie

Met ‘jobcraften’ kunnen werknemers op de financiële afdeling hun sterke persoonlijke vaardigheden verder ontwikkelen. Werknemers kunnen ten dele weghalen wat hen niet makkelijk afgaat en overhouden wat ze met plezier doen. Hierbij worden kleine veranderingen in de functietaken aangebracht. Zo wordt als het ware een baan om de werknemers heen gebouwd. Het vertrekpunt voor de werkzaamheden die een werknemer gaat verrichten, is de werknemer zelf en niet meer de functiebeschrijving. Dit ‘baanboetseren’, ‘taak-knutselen’ of ‘kneden van werk’ en niet van de werknemers, is een continu proces waarbij werknemers met nog meer plezier lerend presteren en ook de veranderingen in de financiële sector fluitend tegemoetzien.

Het accent ligt op persoonlijke ontwikkeling

Vanuit het ‘sterke punten’-perspectief vormen de talenten van werknemers het vertrekpunt voor nog betere prestaties en verdere ontwikkeling. Een sterk punt is een talent aangevuld met kennis, vaardigheden en ervaring, waardoor excellente prestaties geleverd kunnen worden. In plaats van de ouderwetse beoordelingsgesprekken, zijn andersoortige gesprekken een manier om achter de sterke punten van werknemers te komen. In deze gesprekken ligt het accent op persoonlijke ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, werkplezier, enzovoorts. De werknemers bereiden zich erop voor door zichzelf bijvoorbeeld de volgende vragen te stellen: geeft een gesprek met een klant mij een groter werkplezier dan het gebruik van business intelligence om data te analyseren? Geeft het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag mij energie, of vreet dat juist energie? Krijg ik vaker complimenten over mijn precisie of over mijn manier van presenteren? De antwoorden op deze vragen geven een eerste beeld van de sterke punten van de werknemers op de financiële afdeling én welke werknemers inzetbaar zijn bij de toekomstige invulling  van de financiële functie.

Beter voorbereid op veranderingen in de financiële sector

Met de antwoorden onderzoeken de werknemers samen met hun leidinggevende of, en met welke (kleine) aanpassingen, het werk plezieriger en waardevoller gemaakt kan worden. Dat kan makkelijk door te sleutelen aan het takenpakket. De werknemers gaan dan meer doen wat zij leuk vinden en waar ze al goed in zijn. Door werkzaamheden met andere collega’s te verrichten, ontwikkelen ze zich ook. Hier spinnen niet alleen de werknemers garen bij (zij doen werkzaamheden die ze leuk vinden en waar ze goed in zijn), maar zeker ook uw organisatie. Uw werknemers zullen niet alleen beter presteren, maar ook minder verzuimen. Daarnaast is de kans op uitval lager – zoals een burn-out – en zijn ze langer inzetbaar. Daarnaast bereiden zij zich op een efficiëntere manier voor op de veranderingen in de financiële sector.

Bijlagen bij dit bericht