Last van hoge werkdruk? Wees assertief!

Mogelijk ervaart u wel eens een te hoge werkdruk, omdat u niet altijd de grenzen van uw eigen agenda bewaakt. Een assertieve aanpak kan hierbij helpen. Dit betekent niet dat u bot uit de hoek hoeft te komen.

24 juli 2019 | Door redactie

Af en toe een piek in het werk, daar kan elke werknemer wel mee omgaan. Is dit niet meer incidenteel en is uw agenda (tool) aan het einde van de dag voller dan aan het begin, dan is het zaak dat u grenzen stelt. Een beetje assertiviteit kan al helpen. Dit houdt in dat u uw eigen taken en verantwoordelijkheden goed bewaakt, in staat bent om collega’s en uw leidinggevende juist te informeren over doelen en prioriteiten (tool) en openstaat voor meningen en belangen van verschillende partijen. Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Onderstaande punten helpen u om assertiever te communiceren:

  • In een gesprek open vragen stellen, zodat de ander (de collega met een verzoek) de ruimte krijgt om zijn verhaal te doen. Open vragen starten met wie, wat, waar, waardoor, hoe en welke.
  • Tot tien tellen als de neiging ontstaat om bot en hard te reageren. Het is een open deur, maar zo geeft u zichzelf de tijd na te denken over uw reactie.
  • Op een andere manier reageren dan de gesprekspartner(s). Stel dat een collega geprikkeld reageert, dan zou u juíst moeten vragen waar die ergernis vandaan komt. Dit vergroot het wederzijds vertrouwen en dat geeft ruimte om ‘nee’ te zeggen tegen extra werk.

Continue inspanning

Het zal niet blijven bij een paar verzoeken om extra werk te doen. Met andere woorden: een assertieve houding wordt continu op de proef gesteld. Als u het moeilijk vindt om voor uzelf op te komen, is dat lastig. Dit kunt u bij uzelf herkennen als u merkt dat u onnodig lange zinnen gebruikt om de boodschap te verzachten en dichtklapt als u iemand direct moet aanspreken. Het gevolg is dat u toch vaak extra taken aanneemt en overbelast raakt (tool). Hoewel het lastig is om een assertieve houding vast te houden, begrijpen collega’s dan dat u het echt meent en zult u makkelijker uw grenzen kunnen aangeven.