Leidinggevende moet strategie voor werknemers vertalen

27 december 2017 | Door redactie

Als werknemers het gevoel hebben te zwemmen, kan dat liggen aan het feit dat de organisatiestrategie niet op orde is. De leidinggevende heeft een belangrijke rol bij de vertaling van de strategie naar concrete doelen.

De wens van de organisatie om bijvoorbeeld het grootste marktaandeel te verkrijgen in de eigen branche is helder, maar dit is nog geen strategie (tool); het is een doelstelling. Voor een leidinggevende is het van belang het verschil tussen een doel en de strategie helder op zijn netvlies te hebben bij het aansturen van werknemers. Merkt hij dat er zaken onduidelijk zijn, dan zou hij nog eens om de tafel moeten met de werkgever om de plannen (tool) voor de organisatie scherper te krijgen.

Uitleg over het waarom

Is de strategie eenmaal duidelijk, dan moet de leidinggevende pas echt aan de slag. Hij moet de strategie vertalen naar doelstellingen (tool) op operationeel niveau voor zijn afdeling of team. Met de volgende tips maakt hij de strategie vervolgens behapbaar voor de werknemer:

  • Uitleg geven over de strategie zelf en waarom hiervoor gekozen is. De achterliggende gedachte van gemaakte keuzes blijft bij werknemers beter hangen dan een kale waslijst aan organisatiedoelen.
  • Niet moeilijk doen over veranderingen en daarmee het goede voorbeeld geven aan werknemers.
  • Werknemers de ruimte geven voor initiatieven binnen de kaders van de strategie. Enkel van bovenaf opgelegde keuzes laten uitvoeren, zal niet motiveren en maakt de uitvoering van de strategie moeizaam.