Meer betrokken bij het werk dankzij collega

25 september 2015 | Door redactie

Niet leidinggevenden maar directe collega’s zorgen ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie. Een prettige werksfeer kan de betrokkenheid vergroten. Is de betrokkenheid van werknemers laag, dan heeft de leidinggevende het gedaan.

Of werknemers zich betrokken voelen bij hun werk en hun werkgever, hangt vooral af van de relatie die zij met hun collega’s hebben. Is die goed, dan heeft dat een positief effect op de werknemersbetrokkenheid. Dat zou blijken uit Oracle Simply Talent, een onderzoek van Oracle naar werknemersbetrokkenheid in West-Europa. De invloed van de manager op de werknemersbetrokkenheid speelt alleen in negatieve zin een rol; als de betrokkenheid daalt, geven medewerkers hun leidinggevende de schuld. Voor het onderzoek werden meer dan 1.500 werknemers ondervraagd, waarvan 300 uit Nederland.

Manager speelt rol bij lage betrokkenheid

Bijna de helft van de Nederlandse respondenten geeft aan dat naaste collega’s ervoor zorgen dat ze betrokken zijn bij hun werk. Slechts een vijfde zegt dat de manager daar invloed op heeft. Maar daalt de betrokkenheid, dan geven de ondervraagden wel aan dat de leidinggevende daarin een rol speelt; 16% gelooft dat het seniormanagement daarvoor verantwoordelijk is en 14% wijst naar de directe leidinggevenden. Toch kunnen managers wel helpen om de juiste omstandigheden te scheppen voor een hogere betrokkenheid. Bijvoorbeeld door het erkennen van prestaties, het geven van positieve feedback en het stimuleren van deelname aan projecten zodat medewerkers kunnen meedenken.