Mooi jaar voor goede gesprekken: de gesprekshandleiding

3 januari 2022 | Door redactie

Wat is er veel gesproken in 2021. Over steunmaatregelen, thuiswerken, krapte op de arbeidsmarkt, de stand van de economie en meer. Zelden waren er zoveel boodschappen naar elkaar over te brengen en meningsverschillen te overbruggen. Rendement introduceert daarom een nieuwe tool om u te helpen bij succesvolle communicatie: de gesprekshandleiding.

Een goed gesprek voeren: het is zo eenvoudig nog niet. Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat u een sollicitant tijdens het selectiegesprek echt goed leert kennen? De gesprekshandleiding Een selectiegesprek voeren en voorbereiden helpt u hierbij.

Gevoelige gesprekken

Bepaalde gesprekken zijn gevoelsmatig erg lastig. Bijvoorbeeld praten met een werknemer over (dreigende) schulden of laten weten dat u hem ontslaat vanwege disfunctioneren. Een gesprekshandleiding helpt u om de boodschap duidelijk over te brengen en de meest voorkomende valkuilen tijdens zo’n gesprek te vermijden.
Andere gesprekken zijn niet lastig, maar zijn wel belangrijk om goede informatie te krijgen, zoals bijvoorbeeld bij het exitgesprek. En dan zijn er nog de gesprekken die inhoudelijk moeilijk zijn, omdat de materie ingewikkeld is. Bijvoorbeeld als u een gesprek moet voeren over de invulling van het pensioen. Ook hier kan een gesprekshandleiding u helpen om het overzicht te houden tijdens het gesprek.

Meer succes met communicatie in 2022

In 2022 maakt Rendement in samenwerking met professionals uit de praktijk nog veel meer gesprekshandleidingen voor u. Over het voeren van onderhandelingen, ziekteverzuimgesprekken, coachgesprekken, (stoppen met) roken, persoonlijke ontwikkelingsgesprekken en meer. Houd de overzichtspagina met gesprekshandleidingen in de gaten, er komen maandelijks nieuwe exemplaren bij.

Zo maken we er samen een verbindend en communicatief 2022 van. Rendement wenst u een gelukkig en succesvol 2022!

Bijlagen bij dit bericht