Overtuigen met een kort en krachtig verhaal

Lange vergaderingen, miscommunicatie op de werkvloer of projecten die maar niet van de grond komen, bent u liever kwijt dan rijk. Een belangrijke oorzaak hiervan is de drang naar volledigheid. U brengt hierin verandering door kort, helder en overtuigend uw verhaal te vertellen en anderen te overtuigen. De eerste stap is stilstaan bij uw publiek.

3 juli 2019 | Door redactie

Op de werkvloer zult u vroeg of laat een collega of werkgever willen overtuigen van uw idee of standpunt. Toehoorders haken echter af als uw verhaal te lang duurt, te veel details bevat en geen focus heeft. Begin dus kort en krachtig om de ander te enthousiasmeren om verder te luisteren. Maatwerk is daarbij belangrijk. Door uw verhaal af te stemmen op de belevingswereld van de ander, zal hij geprikkeld raken om verder te luisteren en mee te denken. Bedenk daarom eerst wat de ander aan uw idee heeft. De kern van uw boodschap blijft voor iedereen hetzelfde – dat is immers uw standpunt – maar de insteek van uw verhaal wijzigt op basis van de belangen van de ander.

Verplaatsen in de ander

U verplaatsen in een ander is lastig, maar als u eenmaal een beeld heeft van uw publiek, maakt u met de volgende stappen uw verhaal af:

  • Formuleer in één zin wat het doel is van uw verhaal. Bijvoorbeeld dat de collega gaat werken met andere software, aan de gang gaat met de nieuwe strategie (tool) of gaat samenwerken met een nieuwe klant.
  • Bedenk welk probleem van de ander u oplost met het door u geformuleerde doel. Door de nieuwe software te gebruiken, hoeft de collega bijvoorbeeld minder informatie handmatig te administreren.
  • Uw doel is de oplossing van het probleem. Houd uw voorstel eenvoudig, zodat de ander niet het idee krijgt dat uw oplossing weer een aantal nieuwe problemen met zich meebrengt.

Als u deze punten heeft voorbereid, zult u merken dat u anderen makkelijker kunt overtuigen van uw plan of idee.

Bijlagen bij dit bericht

Effectief samenwerken binnen teamverband
E-learning | VideoCollege 15 minuten