Persoonlijke stijl: van beslissen tot communiceren

29 september 2021 | Door redactie

Bewust zijn van de eigen persoonlijke stijl is een belangrijke eerste stap in de persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast: wie in staat is de persoonlijke stijl van anderen te identificeren, kan de eigen stijl daarop afstemmen voor een betere samenwerking.

Iedereen heeft een unieke, eigen stijl. Deze wordt gevormd tussen het eerste en het zesde levensjaar, ontdekte grondlegger van de dieptepsychologie Carl Jung. De meeste mensen hebben zowel introverte als extraverte kenmerken. De begrippen ‘introvert’ en ‘extravert’, bedacht door Jung, zeggen echter alleen iets over waar mensen energie van krijgen, en de manier van hierop reageren. Introverte mensen zijn meer op de innerlijke wereld gericht. Met andere woorden: ze krijgen energie van alleen zijn. Ze worden door anderen gezien als rustig, gereserveerd en voorzichtig. Extraverte mensen krijgen juist energie van interactie met andere mensen en worden door anderen gezien als open, spontaan en levendig.

Denkers en gevoelsmensen

Mensen zijn echter nooit 100% introvert of 100% extravert. Iedereen beweegt binnen een bepaalde bandbreedte. In de ene situatie laten ze een extraverte reactie zien, in de andere een introverte. Dat hangt van de situatie zelf af, maar ook van hoe iemand zich op dat moment voelt. Volgens Jung komen mensen ook op verschillende manieren tot beslissingen. Zo zijn er mensen die taakgeoriënteerd zijn (denkers) en mensen die mensgeoriënteerd zijn (gevoelsmensen). Denkers zijn objectief en baseren zich hoofdzakelijk op feiten, terwijl gevoelsmensen bij het nemen van een besluit veel waarde hechten aan de gevoelens van anderen.

Vier kleuren, vier typen

Er zijn dan ook eigenlijk niet twee (introvert of extravert), maar vier typen mensen, die vaak worden geassocieerd met een bepaalde kleur:

  • Rood staat voor: assertief, pragmatisch, competitief, veeleisend, vastberaden, wilskrachtig en doelgericht.
  • Blauw staat voor: analytisch, precies, probleemoplossend, voorzichtig, nauwkeurig, formeel, kritisch en bedaard.
  • Groen staat voor: vriendelijk, zorgzaam, bemoedigend, confrontatie mijdend, geduldig en ontspannen.
  • Geel staat voor: levendig, open, sociaal, overtuigend, dynamisch en enthousiast.

Kwaliteit van de samenwerking

Verschillende communicatiestijlen kunnen soms leiden tot wrijving en onbegrip. Door niet alleen de eigen de persoonlijke stijl, maar ook die van anderen te leren identificeren, is het mogelijk om de eigen stijl daarop af te stemmen. Dat kan verrijkend zijn voor de kwaliteit van de samenwerking bij bijvoorbeeld brainstormen of vergaderen (tools).

Bijlagen bij dit bericht