Stakers gingen in 2016 niet ‘helemaal los’

1 mei 2017 | Door redactie

Werknemers staakten vorig jaar een stuk minder massaal dan in 2015. Het aantal werkdagen dat verloren ging door stakingen daalde daardoor met bijna 60%, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De cijfers van het CBS laten zien dat vooral in de industrie- en vervoerssector werknemers het werk neerlegden. In totaal gingen in 2016 19.000 werkdagen verloren, waarvan de helft op het conto van werknemers in de industrie kan worden geschreven. Welbeschouwd werd er in 2016 niet eens zo veel minder gestaakt, namelijk 25 keer tegen 27 keer in 2015. De afname is dan ook te danken aan het feit dat de stakingen (tool) korter duurden en er minder werknemers bij betrokken waren. 

Staking is uiterste dwangmiddel van werknemer

Staking wordt in de meeste gevallen als uiterste dwangmiddel ingezet door werknemers om de werkgever tot bepaald gedrag te dwingen, als onderhandelingen niet (meer) helpen. Stakingen zijn dan ook bedoeld om het belang van werknemers te dienen ten koste van het belang van de werkgever. Een staking is rechtmatig, tenzij het belang van de werkgever in te ernstige mate of onnodig wordt geschaad. Hiervan is sprake als er zwaarwegende voorschriften of procedures worden geschonden. De werkgever kan in dit geval de rechter vragen de staking te verbieden.

Werkgever moet tijdig op de hoogte zijn van staking

De werkgever moet door werknemers tijdig op de hoogte worden gebracht van de op handen zijnde staking, zodat hij maatregelen kan nemen om de staking te voorkomen of in elk geval de gevolgen ervan kan verzachten. Het is dan ook belangrijk dat hij bekend is met de eisen van de werknemersvereniging. Kondigen de werknemers de staking niet aan, dan zal de rechter de staking in de regel als onrechtmatig bestempelen. Er is hierop één uitzondering: de werkgever had zich kunnen realiseren dat er een staking zou gaan plaatsvinden.

Bijlagen bij dit bericht

Onderhandelen deel 1
E-learning | VideoCollege 29 minuten
Onderhandelen deel 2
E-learning | VideoCollege 16 minuten