Pesten op het werk

Pesten op het werk is een probleem dat onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) valt. Bij pesten treffen respectloze grappen of opmerkingen een slachtoffer. Die voelt zich bedreigd en in zijn veiligheid aangetast. Als dit voor een langere periode systematisch aanhoudt, kan dit grote stress bij het slachtoffer veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Langdurig en systematisch pesten kan leiden tot posttraumatisch stresssyndroom en arbeidsongeschiktheid. Door pesten kan een werknemer ook in de WIA terechtkomen. Voor een organisatie kan pesten bovendien leiden tot een slechte werksfeer, met als gevolg een dalende productiviteit, een stijgend ziekteverzuim en een toenemend verloop.

Uitgelicht

Pesten en aanranding: ontslag voor slachtoffer?

Als er in een organisatie sprake is van pesten, moet een werkgever dit aanpakken. Pesten heeft namelijk niet alleen een negatieve invloed...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 03-05-2016

Immorele leidinggevende kan pesten bevorderen

Pesten op de werkvloer kan leiden tot extra verzuim, een slechte werksfeer en minder betrokkenheid van werknemers. Leidinggevenden...

Nieuws
Door redactie MT Rendement
Publicatiedatum: 23-01-2017

OR grijpt in bij pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer kan ingrijpende gevolgen hebben voor werknemers. Het veroorzaakt een vervelende werksfeer, ziekteverzuim en...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 28-06-2017

Pilot SZW nieuwe interventie tegen pesten op het...

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert samen met TNO een Pilot Interventie tegen Pesten in organisaties. Werkgevers...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 28-08-2018

 

Toolboxen

Maak snel en eenvoudig een RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum 18-09-2020

Iedere werkgever moet verplicht een risico-inventarisate en -evaluatie (RI&E) hebben. Daar komt best veel bij kijken. Deze toolbox helpt u bij het maken van een RI&E...

Tools

Verdiepingsartikelen

Nooddeuren moeten voldoen aan de eisen

Bedrijfshulpverlening (BHV) 4 minuten | 12-11-2020

Bij brand of andere calamiteiten moeten uw medewerkers zo snel mogelijk het bedrijfspand kunnen verlaten. Omdat dit niet altijd door de gewo...

Leg vast wat uw bhv’ers moeten doen in noodsituaties

Bedrijfshulpverlening (BHV) 4 minuten | 05-11-2020

Zijn uw bedrijfshulpverleners voldoende opgeleid? En is de bedrijfshulpverlening goed georganiseerd? Dan bent u er nog niet. Uw bhv’ers moet...

De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 4 minuten | 10-09-2020

Werknemers mogen niet ziek worden van hun werk of van de omstandigheden waarin ze hun werk moeten doen. Daarom is elke werkgever in Nederlan...

Infographics

Arbeids- en rusttijden

Arbeidstijden Publicatiedatum 14-10-2020

In de Arbeidstijdenwet (ATW) en het Arbeidstijdenbesluit (ATB) staat alles over werk- en rusttijden van werknemers. In de ATW vindt u de regels terug voor alle werkenden...

Wanneer de RI&E toetsen?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum 29-09-2020

Nadat u de risico’s in uw organisatie geïnventariseerd en geëvalueerd heeft en een plan van aanpak heeft gemaakt, is het zaak uw risico-inventarisatie...

Werkstress door PSA

PSA Publicatiedatum 24-09-2020

Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Daarvoor bestaan vijf oorzaken, die samenvallen onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting...

Inspectie SZW en de RI&E

Inspectie SZW Publicatiedatum 14-05-2020

De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt regelmatig onaangekondigd op bezoek bij bedrijven. Een van de controlepunten is of de arbozorgregels goed worden...

Vraag en antwoord

Mogen wij werknemers vragen extra voorzichtig te zijn bij het schaatsen?
Schaatsen vindt normaliter in privétijd plaats, dus verbieden mag u het niet. Ook mag u aan schaatsblessures geen consequenties verbinden voor de loondoorbetaling bij ziekte. Dit mag alleen als de arbeidongeschiktheid met opzet is veroorzaakt. Maar, in het kader van preventie is... Lees het hele antwoord