Checklist om EVC-aanbieder te kiezen

22 april 2013 | Door redactie

Vraag meerdere offertes aan als u een werknemer een traject voor een Ervaringscertificaat (EVC) wilt laten doorlopen. Het Ervaringscertificaat kan door u of de medewerker worden aangevraagd bij zo’n honderd erkende EVC-aanbieders.

Bij het Kenniscentrum EVC kunt u naar een erkende EVC-aanbieder zoeken. Bij het kiezen van een aanbieder kunt u de Checklist selectie EVC-aanbieder bedrijven gebruiken. Uiteraard is de prijs belangrijk, maar kijk ook naar de procedure, wie de contactpersoon is en wat de planning van het EVC-traject is.

Kennis en ervaring vastleggen in EVC

Een werknemer die wel veel kennis en werkervaring heeft maar niet over de benodigde diploma’s beschikt, kan een Ervaringscertificaat (EVC) aanvragen. De werknemer stelt eerst zelf een overzicht op van de kennis en ervaring die hij in de loop van de jaren heeft opgedaan. Een deskundige beoordeelt vervolgens of de werknemer daadwerkelijk over deze kennis en ervaring beschikt. De resultaten van de officiële beoordeling legt de beoordelaar in het EVC vast. Soms kan de werknemer op basis van het Ervaringscertificaat een officieel diploma of een vrijstelling krijgen voor een deel van een opleiding.