Geef advies bij de beoordelingsgesprekken

11 december 2013 | Door redactie

Een derde van de werknemers vindt dat zijn leidinggevende niet goed genoeg is voorbereid op het beoordelingsgesprek. Dat blijkt uit een onderzoek van ISBW naar de verwachtingen van beoordelingsgesprekken. Als de leidinggevende zich vooraf verdiept in de competenties van de werknemer en zijn doelstellingen, haalt hij het meeste rendement uit het beoordelingsgesprek.

In het beoordelingsgesprek geeft een leidinggevende een oordeel over de prestaties van de werknemer. Soms zijn aan het gesprek bepaalde consequenties verbonden, zoals een functiewijziging of een loonsverhoging. Voor de werknemer kan er daarom veel van het gesprek afhangen. Toch heeft een derde van de werknemers het gevoel dat hun leidinggevende niet genoeg energie steekt in de voorbereiding van het beoordelingsgesprek. Door een goede voorbereiding voelen werknemers zich serieus genomen en kan hij samen met de leidinggevende concretere afspraken maken.

Leidinggevende raadplegen niet vaak de HR-professional

Een leidinggevende kan zich bij de voorbereiding op een beoordelingsgesprek baseren op verschillende soorten informatie. Denk aan de prestaties over het afgelopen jaar en de gemaakte afspraken tijdens een functioneringsgesprek. Leidinggevenden raadplegen nog niet vaak de HR-professional in de voorbereiding op een gesprek. Daar is voor u dus terrein te winnen. Als HR-professional beschikt u over veel informatie die belangrijk is voor de leidinggevende. Zo heeft u vaak beter voor ogen wat het verzuimgedrag is dan de leidinggevende zelf.
Natuurlijk weet u ook waar een goed beoordelingsgesprek aan moet voldoen. U kunt de leidinggevenden erop wijzen dat ze bij u voor advies kunnen aankloppen. Gebruik het traject ‘Functioneren en beoordelen’ als geheugensteun voor de belangrijkste aandachtspunten bij het beoordelingsgesprek.