Onderdelen van een strategisch opleidingsplan

13 november 2013 | Door redactie

Bij een strategisch opleidingsplan staan opleiden, leren en kennis ontwikkelen in het teken van de koers die de organisatie op de lange termijn vaart. Heeft u eenmaal een strategisch opleidingsplan, dan kunt u dit als uitgangspunt nemen voor gesprekken met medewerkers over hun ontwikkeling. Wat moet er allemaal in het strategisch opleidingsplan staan?

Als u een goed strategisch opleidingsplan heeft, kunt u beter beoordelen aan welke competenties uw organisatie behoefte heeft en in hoeverre medewerkers al over deze competenties beschikken. In een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) kunt u dan op individueel niveau uitwerken welke competenties een medewerker moet ontwikkelen.

Onderdelen van strategisch opleidingsplan

Om een strategisch opleidingsplan te maken, moet u de volgende vragen beantwoorden:

  • Welke strategische doelen heeft de organisatie en op welke manier kan competentieontwikkeling hieraan bijdragen?
  • Kunt u voor uw organisatie een algemene of overkoepelende opleidingsnoodzaak of -behoefte benoemen?
  • Leveren de huidige opleidingsinspanningen voldoende rendement op en is er voldoende draagvlak voor opleiden bij de directie en medewerkers?
  • Wordt opleiden gestimuleerd door leidinggevenden en op welke manier?
  • Hoe worden kennis en praktijkervaringen in de organisatie uitgewisseld?
  • Hoe kunt u kennis vastleggen en overdragen aan nieuwe medewerkers?
  • Hoe kunt u de opleidingsinspanningen en -deelname meten?
  • Op welke manier kunt u de competentieontwikkeling koppelen aan de cultuur van de organisatie?

In de vaktool 'Een opleidingsplan maken’ krijgt u handige tips voor het opstellen van een opleidingsplan.