Thema Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Naar themapagina

Onderdelen van een strategisch opleidingsplan

Bij een strategisch opleidingsplan staan opleiden, leren en kennis ontwikkelen in het teken van de koers die de organisatie op de lange termijn vaart. Heeft u eenmaal een strategisch opleidingsplan, dan kunt u dit als uitgangspunt nemen voor gesprekken met medewerkers over hun ontwikkeling. Wat moet er allemaal in het strategisch opleidingsplan staan?

13 november 2013 | Door redactie

Als u een goed strategisch opleidingsplan heeft, kunt u beter beoordelen aan welke competenties uw organisatie behoefte heeft en in hoeverre medewerkers al over deze competenties beschikken. In een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) kunt u dan op individueel niveau uitwerken welke competenties een medewerker moet ontwikkelen.

Onderdelen van strategisch opleidingsplan

Om een strategisch opleidingsplan te maken, moet u de volgende vragen beantwoorden:

  • Welke strategische doelen heeft de organisatie en op welke manier kan competentieontwikkeling hieraan bijdragen?
  • Kunt u voor uw organisatie een algemene of overkoepelende opleidingsnoodzaak of -behoefte benoemen?
  • Leveren de huidige opleidingsinspanningen voldoende rendement op en is er voldoende draagvlak voor opleiden bij de directie en medewerkers?
  • Wordt opleiden gestimuleerd door leidinggevenden en op welke manier?
  • Hoe worden kennis en praktijkervaringen in de organisatie uitgewisseld?
  • Hoe kunt u kennis vastleggen en overdragen aan nieuwe medewerkers?
  • Hoe kunt u de opleidingsinspanningen en -deelname meten?
  • Op welke manier kunt u de competentieontwikkeling koppelen aan de cultuur van de organisatie?

In de vaktool 'Een opleidingsplan maken’ krijgt u handige tips voor het opstellen van een opleidingsplan.