Ontwikkeling van werknemers structureren met een POP

9 maart 2015 | Door redactie

Om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden, is het belangrijk dat uw medewerkers hun kennis en vaardigheden op peil houden. Dat kunnen ze doen door opleidingen, cursussen of workshops te volgen. Om echt tot goede resultaten te komen, is het echter belangrijk dat u de ontwikkeling van uw medewerkers structureert. Dat kan met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) werkt een medewerker gestructureerd aan zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het is een plan waarin staat hoe een medewerker zich op korte termijn in zijn huidige functie gaat ontwikkelen of op langere termijn naar een andere functie gaat groeien. Steeds meer werkgevers zetten het persoonlijk ontwikkelingsplan (tool) in om de inzetbaarheid en mobiliteit van het personeel te bevorderen. Het POP kan een uitstekend instrument zijn om uw medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen ontwikkeling.

Zowel medewerker als organisatie heeft profijt van een POP

Om een POP te laten slagen, is het belangrijk dat u met uw medewerker in gesprek gaat. Door de doelen en behoeften van de medewerker af te stemmen op de organisatiedoelen en andersom, heeft zowel u als uw organisatie profijt van de ontwikkeling van uw medewerker. Vervolgens legt u samen met uw medewerker in het POP het kennis- en competentieniveau vast, welk niveau de medewerker wil bereiken en welke inspanningen daarvoor nodig zijn.

Meer informatie over het persoonlijk ontwikkelingsplan vindt u in de toolbox Stap voor stap aan de slag met het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).