POP: verplicht nummer of niet?

Het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) is een document waarin een medewerker afspraken maakt over zijn ontwikkeling binnen uw organisatie. Hoever gaat uw organisatie in het verplicht stellen van het POP? Is de ontwikkeling van het personeel uw zaak of vooral een verantwoordelijkheid van de werknemer?

27 maart 2013 | Door redactie

Sommige werkgevers stellen het POP verplicht. Maar kunt u afdwingen dat een medewerker investeert in zijn ontwikkeling? Het stimuleert immers niet de eigen verantwoordelijkheid van werknemers. Toch mag de ontwikkeling van het personeel niet achterblijven bij de ontwikkeling van de organisatie. Dat kan de groei van de organisatie belemmeren. U moet daarom een balans vinden tussen noodzakelijke kennis en vaardigheden enerzijds en de ontwikkelwensen van werknemers anderzijds.

Mensen hebben verschillende ambities

De meeste mensen willen zich heus wel ontwikkelen, ook al is dat niet op het werk of is dat binnen hun functie maar beperkt mogelijk. In hun privéleven vinden veel mensen het leuk om iets nieuws te leren en zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld door te gaan motorrijden of een eigen bedrijf op te zetten. Ze zijn dus wel bereid om te leren, maar willen zelf bepalen op welke manier.
Probeer op individueel niveau te bekijken wat en hoe medewerkers kunnen leren. Niet iedereen heeft dezelfde ambities. Zo zijn er medewerkers in de zorg die als voedingsassistent willen werken en medewerkers die zich willen specialiseren tot physician assistent (die werkzaam zijn op het niveau van basisarts).

Beperkingen voor loopbaanontwikkeling

Respecteer de beperkingen van medewerkers en houd ook rekening met het feit dat ze in bepaalde levensfasen in omstandigheden kunnen verkeren die hun loopbaanontwikkeling (tijdelijk) beperken, zoals jonge ouders die hun werk met de zorg voor hun gezin moeten combineren of mantelzorgers met een ziek of oud familielid.