Brief- en pakketpost duurder in 2020

Volgend jaar wordt het verzenden van poststukken duurder. Dat geldt zowel voor brieven als voor pakketpost. De tarieven van postzegelcodes gaan ook omhoog. Tevens wordt frankeren met de frankeermachine duurder. Handig om alvast rekening mee te houden bij het berekenen van de budgetten.

7 november 2019 | Door redactie

Het tarief om een brief binnen Nederland te versturen stijgt met 4 cent: van € 0,87 naar € 0,91. Het tarief van de postzegelcode wijzigt mee naar € 0,91. Frankeren met de frankeermachine van PostNL stijgt ook met 4 cent: van € 0,81 naar € 0,85 per brief. Enveloppen groter dan C4-formaat en brieven die zwaarder wegen dan 350 gram krijgen voortaan één afzonderlijk tarief: het zogenoemde XL-tarief. Dit bedraagt € 4,40 voor al dit soort poststukken. Post naar het buitenland versturen wordt eveneens duurder: het basistarief stijgt van € 1,45 naar € 1,50. 

Postpakketten ook duurder

De kosten voor het versturen van pakketten bleven de afgelopen 5½ jaar ongewijzigd, maar nu moeten die tarieven er ook aan geloven. De prijs gaat omhoog met 4,3%: van € 6,95 naar € 7,25. De kosten voor online frankering van een pakket stijgen ook licht: van € 6,50 naar € 6,75. Daarmee blijft online frankeren wel de goedkoopste manier om een pakket te versturen. Mits het een inhoud bevat die het daglicht kan velen: er bestaan verschillende goederen en categorieën die verboden zijn om met de post te verzenden (tool).

Investeren in sorteercentra en personeel

PostNL noemt de inflatie als reden voor de prijsstijgingen. Daarnaast zegt het bedrijf te gaan investeren in personeel, retailpunten en sorteercentra. Met de prijsverhogingen blijft PostNL onder het tarievenplafond dat eerder door de Autoriteit Consument & Markt werd verhoogd met 16,4% waardoor de totale tariefruimte voor 2020 neerkomt op € 2,0610. Dat is het maximale tarief voor alle enkele poststukken, van frankeermachinepost tot aangetekende brieven. Volgens PostNL zijn de prijsstijgingen onder andere nodig vanwege de dalende postvolumes. Steeds meer post wordt digitaal verstuurd.