Aanpassingen WW-premie 2020 in WFSV

Per 1 januari 2020 betalen werkgevers voor werknemers met een flexibel contract een premie die vijf procentpunten hoger ligt dan de premie die zij betalen voor werknemers met een vast contract. De wijzigingen zijn nu in de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) opgenomen.

16 september 2019 | Door redactie

Als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert volgend jaar de berekening van de WW-premie die werkgevers moeten betalen over het loon van de werknemers voor de financiering van de Werkloosheidswet (WW). Deze wijziging moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers een vast contract aan te bieden. In het onlangs geactualiseerde Besluit Wfsv is het vaste verschil van vijf procentpunten tussen de lage en hoge WW-premie definitief vastgelegd. In het Besluit is ook opgenomen dat werkgevers geen lage premie mogen toepassen op een oproepovereenkomst. 

Lage premie herzien

Werkgevers moeten per 1 januari 2020 in bepaalde situaties achteraf via een correctiebericht over de verstreken aangiftetijdvakken alsnog een hoge premie betalen voor een werknemer voor wie zij eerder van de lage premie uit waren gegaan. Van zo’n herzieningssituatie is sprake, als:

  • een werknemer binnen twee maanden na aanvang van zijn dienstbetrekking weer uit dienst gaat;
  • een werknemer meer dan 30% meer uren in een kalenderjaar verloond krijgt dan in zijn arbeidsovereenkomst is vastgelegd voor dat jaar.

Er waren vier herzieningssituaties beschreven, maar de uitwerking van de andere twee situaties bleken echter niet al per 1 januari 2020 uitvoerbaar te zijn. Het kabinet onderzoekt in 2021 hoe deze situaties alsnog aan de regeling toe te voegen zijn.

Contracttype op loonstrook

De wijzigingen op de berekening van de WW-premie als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengen nog meer nieuwe verplichtingen met zich mee. Zo moeten werkgevers per 1 januari 2020 een afschrift van de arbeidsovereenkomst opnemen in de loonadministratie en zijn zij verplicht op de loonstrook van de werknemer te vermelden of er sprake is van een contract waarvoor de lage premie geldt.