Definitieve sociale premies 2019 gepubliceerd

Ook al zijn de Prinsjesdagstukken nog niet afgehamerd, de sociale premies voor 2019 zijn al openbaar. De tarieven staan in een regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in de rekenregels voor 2019.

27 november 2018 | Door redactie

Op Prinsjesdag werden al voorlopige premies voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen voor 2019 gepubliceerd. De definitieve tarieven die inmiddels bekend zijn, blijken hier op bepaalde punten toch nog van af te wijken.

Vooral premies met betrekking met WW op de schop

De premie volksverzekeringen is in 2019 definitief onveranderd ten opzichte van 2018. Bij de premies werknemersverzekeringen zijn er wel de nodige ontwikkelingen. Dat valt te lezen in de rekenregels vanaf 1 januari 2019 en in een regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de premiepercentages voor 2019.
Vooral de premies die samenhangen met de Werkloosheidswet (WW) wijken af van wat er op Prinsjesdag werd aangekondigd. Dit heeft te maken met de wijzigingen in de financiering van de WW die naar verwachting per 2020 van kracht worden op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Basispremie WAO/IVA/WGA is in 2019 6,96%

De basispremie WAO/IVA/WGA – die in onderstaande tabel onder de noemer Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) is opgenomen – is voor 2019 bepaald op 6,96%. Dat is inclusief 0,5 procentpunt opslag voor de bijdrage kinderopvang.

Fonds 2018 2019
    Prinsjesdag definitief
Ouderdomsfonds (AOW) 17,90% 17,90% 17,90%
Nabestaandenfonds (ANW) 0,10% 0,10% 0,10%
Sectorfonds (gemiddelde premie) 1,28% 1,12% 0,77%
Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) 2,85% 3,25% 3,60%
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,78% 0,78% 0,78%
Uniforme opslag kinderopvang (Sfn/Aof) 0,50% 0,50% 0,50%
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 6,27% 6,47% 6,46%
Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk) 1,22% 1,22% 1,24%