Definitieve sociale verzekeringspremies 2021 bekend

De definitieve premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2021 zijn bekendgemaakt. Hierbij horen ook de hoge en lage WW-premie en het maximumpremie- en -bijdrageloon.

16 november 2020 | Door redactie

De kosten voor de sociale verzekeringen voor 2021 staan in een regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) die is gepubliceerd in de Staatscourant. De definitieve premies wijken niet af van de voorlopige premies die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt

Ook maximumpremieloon is bekend

Ook het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen is bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis, in 2020 was dat nog € 57.232. Werkgevers hoeven over het meerdere dat een werknemer verdient, geen premies te betalen. Dit maximumbedrag geldt ook voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Premie

2020

2021

Ouderdomsfonds (AOW)

17,90%

17,90%

Nabestaandenfonds

0,10%

0,10%

Algemeen werkloosheidsfonds (Awf)

 

 

Awf-laag

2,94%

2,70%

Awf-hoog

7,94%

7,70%

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo)

0,68%

0,68%

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

6,77%

7,03%

Uniforme opslag kinderopvang (Aof)

0,50%

0,50%

Meer informatie over de verplichtingen rondom de loonaangifte vindt u in de toolbox Verwerk de aangifte loonheffingen in 5 stappen.