Dit kosten de sociale verzekeringen in 2020 definitief

De definitieve premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2020 zijn gepubliceerd. Hierbij horen ook de nieuwe – hoge en lage – WW-premies en het maximumpremie- en bijdrageloon.

19 november 2019 | Door redactie

Hoewel de Prinsjesdagstukken nog niet afgehamerd zijn, zijn de sociale premies voor 2020 dat wel. Die staan namelijk in een regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die is gepubliceerd in de Staatscourant. De definitieve premies wijken slechts minimaal af van de voorlopige premies die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Alleen de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) pakt iets lager uit dan verwacht. Dit is voor werkgevers de basispremie WAO/WIA. 

Ook maximumpremieloon is bekend

Ook het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen is bekend. Dat is in 2020 € 57.232 op jaarbasis. Werkgevers hoeven over het meerdere dat een werknemer verdient, geen premies te betalen. Dit maximumbedrag geldt ook voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Premie 2019 Prinsjesdag Definitief
Ouderdomsfonds (AOW 17,90% 17,90% 17,90%
Nabestaandenfonds 0,10% 0,10% 0,10%
Sectorfonds (gemiddelde premie) 0,77% - -
Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) 3,60% gedifferentieerd gedifferentieerd
Awf-laag - 2,94% 2,94%
Awf-hoog - 7,94% 7,94%
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,78% 0,68% 0,68%
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 6,46% 6,79% 6,77%
Uniforme opslag kinderopvang (Aof) 0,50% 0,50% 0,50%