Geef wijzigingen WGA-instroom binnen 2 weken door

UWV stuurde half mei de brief met WGA-instroomcijfers van 2019 naar werkgevers met meer dan 250 werknemers. Deze cijfers bepalen de hoogte van de premie Werkhervattingskas voor 2021. Om fouten in de berekening van de premie te voorkomen, moeten werkgevers de instroomcijfers goed controleren. Eventuele wijzingen kunnen zij binnen twee weken na ontvangst van de brief doorgeven aan UWV.

25 mei 2020 | Door redactie

Werkgevers met meer dan 250 werknemers ontvingen half mei een brief van UWV met de WGA-instroomcijfers van 2019. De Belastingdienst gebruikt deze cijfers om de hoogte van de premie Werkhervattingskas (Whk) vast te stellen voor 2021 en stuurt werkgevers daarover eind dit jaar een beschikking (tool). Het is dus belangrijk dat de fiscus de juiste cijfers heeft, zodat werkgevers de juiste premie betalen. Als de instroomcijfers in de brief van UWV niet kloppen, kan de werkgever binnen 2 weken de wijzigingen doorgeven. Daarna is dat niet meer mogelijk. In de brief van UWV staat hoe werkgevers kunnen aangeven dat er iets niet klopt. In juli publiceert UWV de definitieve instroomcijfers.

Brief WGA-instroomcijfers is straks digitaal

Dit jaar ontvangen werkgevers de brief nog per post, maar UWV wil deze in de toekomst versturen via het werkgeversportaal. Voor toegang tot het portaal hebben werkgevers eHerkenning nodig. UWV raadt hen daarom aan om de eHerkenning alvast aan te vragen, zodat ze goed zijn voorbereid.

Wijzigingen in de WGA

Per 1 januari 2020 is er het een en ander gewijzigd in de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Zo zijn de rekenpercentages voor de WGA vervallen en wordt het gemiddelde percentage gebruikt in alle berekeningen. Een andere wijziging betreft de individuele premiebepaling van (middel)grote werkgevers. De Belastingdienst bepaalt nu het gemiddelde risicopercentage van werkgevers op basis van de gemiddelde loonsom over een periode van 5 jaren in plaats van alleen het meest recente jaar.

Bijlagen bij dit bericht