Gemiddelde premie ZW en WGA iets hoger in 2022

Uw organisatie betaalt in 2022 waarschijnlijk iets meer premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). UWV maakte de gemiddelde premies voor de Werkhervattingskas (Whk) op 1 september bekend.

1 september 2021 | Door redactie

Als uw organisatie via UWV verzekerd is voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid, moet via de aangifte loonheffingen de gedifferentieerde premie Whk worden afgedragen. Deze bestaat uit een premiecomponent WGA en een premiecomponent ZW en is onderdeel van de premies werknemersverzekeringen.
De premiepercentages stijgen licht per 2022. De gemiddelde premie voor de WGA stijgt van 0,78% naar 0,84%. De gemiddelde premie voor de ZW gaat van 0,58% naar 0,68%Dit staat in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2022 (pdf)

Exacte premie hangt af van instroom in ZW en WGA

De Belastingdienst stuurt eind 2021 een beschikking naar alle grote en middelgrote organisaties met hun exacte premie voor 2022. De hoogte van de Whk-premie hangt voor hen namelijk geheel of gedeeltelijk af van het aantal werknemers dat vanuit de organisatie de ZW en WGA instroomt. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie en krijgen die in december via een mededeling van de Belastingdienst. Werkgevers kunnen hun gedifferentieerde premie WGA en ZW voor 2022 ook zelf alvast berekenen via uwv.nl/premiewijzer.

Eigenrisicodragers betalen geen Whk-premie

Uw organisatie kan ook eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet en de WGA, of één van beide. De premie op de beschikking of mededeling van de Belastingdienst is dan nihil, maar de keerzijde van de medaille is dat eigenrisicodragers zelf verantwoordelijk voor de uitkeringen en re-integratie van langdurig zieke werknemers. Dat risico kunnen ze wel weer onderbrengen bij een particuliere verzekeraar. Werkgevers die vanaf 2022 eigenrisicodrager willen worden, moeten dit vóór 2 oktober 2021 aanvragen.