Gemiddelde premie ZW en WGA in 2021 iets omhoog

De gemiddelde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) stijgt in 2021 van 0,76% naar 0,78%. De gemiddelde premie voor de Ziektewet (ZW) gaat met 0,06 procentpunt omhoog naar 0,58%. UWV maakte de gemiddelde premies voor de Werkhervattingskas (Whk) op 1 september bekend.

2 september 2020 | Door redactie

Werkgevers die via UWV zijn verzekerd voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid, dragen de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. De Whk-premie bestaat uit een premiecomponent WGA en een premiecomponent ZW voor flexibele dienstverbanden.
De premiepercentages stijgen licht in 2021. Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA is volgend jaar 0,78% en dat voor de ZW is 0,58%. Dit staat in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2021 (pdf)

Exacte premie eind 2020 via Belastingdienst bekend

Hoe hoog de premie over 2021 precies is, horen werkgevers eind 2020 via een beschikking van de Belastingdienst. De hoogte van de Whk-premie die UWV hanteert voor een werkgever, hangt namelijk direct of indirect af van het aantal werknemers dat vanuit de werkgever de ZW en WGA instroomt. Werkgevers kunnen hun gedifferentieerde premie WGA en ZW voor 2021 ook zelf alvast berekenen via uwv.nl/premiewijzer.

Werkgevers kunnen eigen risico dragen

Een werkgever kan ook eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet en de WGA. Eigenrisicodragers betalen de Whk-premie dan niet via de premies werknemersverzekeringen, maar ze zijn dan zelf verantwoordelijk voor de uitkeringen en re-integratie van langdurig zieke werknemers. Dat risico kunnen ze wel weer onderbrengen bij een particuliere verzekeraar. Werkgevers kunnen voor de WGA en de ZW afzonderlijk kiezen of ze gebruik willen maken van de publieke verzekering van UWV of zelf het risico willen dragen. Werkgevers die vanaf 2021 eigenrisicodrager willen worden, kunnen dit uiterlijk op 1 oktober 2020 aanvragen.

Meer informatie over de verplichtingen rondom de loonaangifte vindt u in de toolbox Verwerk de aangifte loonheffingen in 5 stappen.

Bijlagen bij dit bericht