Grenzen kleine en grote werkgevers voor Whk 2020 bekend

De opbouw van de premie die werkgevers betalen voor de Werkhervattingskas (Whk) hangt af van de grootte van de organisatie. UWV heeft onlangs de grenzen tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers voor 2020 bekendgemaakt.

4 september 2019 | Door redactie

In de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020 staan de gemiddelde premies voor de WGA en Ziektewet in 2020. Daarnaast bevat de nota de grenzen voor de indeling van werkgevers als kleine, middelgrote of grote werkgever. Daar hangt van af hoe de gedifferentieerde premie Whk wordt berekend.

Premies voor 2020 in najaar naar werkgevers

Kleine werkgevers betalen een sectorale premie voor de Whk, waar ze in het najaar een mededeling over krijgen van de Belastingdienst. Voor grote werkgevers hangt de premie af van de instroom in de ZW of WGA vanuit de organisatie in het verleden.
De Belastingdienst bepaalt het risicopercentage van de organisatie door de totale WGA- of ZW uitkeringen aan werknemers over 2018 te delen door het gemiddelde premieloon van 2014 tot en met 2018. De uitkomst staat in een beschikking die de werkgever in november of december ontvangt en waar hij bezwaar tegen kan maken. Het is dus zaak om de beschikking goed te controleren.
Voor middelgrote werkgevers is de Whk-premie een gewogen gemiddelde van een sector- en individuele premie. Ook dit maakt de Belastingdienst via een beschikking aan de werkgever bekend.

Gemiddeld premieplichtig loon is € 33.700

In welke categorie uw onderneming in 2020 valt, hangt af van de loonsom in 2018 (twee jaar eerder).  De basis hiervoor is het gemiddelde premieplichtige loon in 2018. Dat bedraagt volgens de gegevens van het Centraal Planbureau (CPB) € 33.700.
Van een kleine werkgever is in 2020 sprake als de loonsom in 2018 maximaal (10 x € 33.700=) € 337.000 bedroeg. Werkgevers met een premieplichtig loon in 2018 van meer dan (100 x € 33.700=) € 3.370.000 vallen in 2020 in de categorie grote werkgever.

Eigenrisicodragers betalen deze premie niet

Als een werkgever ervoor heeft gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA, de Ziektewet of allebei, krijgt hij wel een premiemededeling of -beschikking van de Belastingdienst, maar daar moet voor het deel waar hij eigenrisicodrager voor is dan een premie van € 0 op staan. De werkgever draait dan zelf op voor uitkeringen aan zieke flexwerkers en arbeidsongeschikte werknemers en kan zich daar particulier voor verzekeren.