Internetconsultatie voor wijzigingen WGA- en ZW-premie

Op internetconsultatie.nl is het besluit gepubliceerd dat de premie Werkhervattingskas voor startende werkgevers aanpast per 1 januari 2020. Tot en met 29 april 2019 kunnen belanghebbenden online hun mening over dit conceptbesluit geven.

4 april 2019 | Door redactie

Op dit moment betalen startende werkgevers in de eerste twee jaar standaard de sectorpremie voor de Werkhervattingskas (Whk). Omdat die in sommige gevallen veel hoger is dan de gemiddelde landelijke premie op basis van de totale in- en uitstroom in de Ziektewet (ZW) en Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) wordt de berekeningswijze gewijzigd. De aanpassing staat op stapel voor 1 januari 2020. De nieuwe rekenwijze is vanaf dat moment ook van toepassing op startende werkgevers die korter dan twee jaar bestaan.

Straks is landelijk percentage leidend

De voorgestelde wijziging houdt in dat grote werkgevers (tool) straks vanaf het begin WGA- en ZW-premie gaan betalen die gelijk is aan de landelijke gemiddelde premie. De sector waarin de werkgever werkzaam is, doet er in die jaren dus nog niet toe. Pas na de eerste twee jaar wordt de individuele Whk-premie berekend aan de hand van de instroom van werknemers in de ZW en WGA. Middelgrote werkgevers gaan door de wijziging een gewogen gemiddelde betalen van de sectorpremie en het landelijke gemiddelde percentage. Die rekenwijze is dus hetzelfde als voor middelgrote werkgevers ná de eerste twee jaar, alleen wordt niet de werkelijke instroom in de ZW en de WGA vanuit de organisatie gebruikt, maar de landelijke premie.

Hoge Raad dwingt wijziging af

De wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) is ingegeven door een arrest van de Hoge Raad van 4 mei 2018 in een zaak waarin een grote werkgever niet de sectorpremie wilde betalen en daarom naar de rechter stapte. De Hoge Raad oordeelde toen dan het hanteren van de sectorpremie voor middelgrote en grote werkgevers niet correct is en dat de Belastingdienst in plaats daarvan de gemiddelde landelijke premie moest hanteren.

Reageren tot en met 29 april

Het conceptbesluit dat de wijziging regelt, is geopend voor reacties op internetconsultatie.nl. Iedereen kan erop reageren tot en met 29 april.