Kabinet bevestigt stijging premie ZVW in Kamervragen

Uit antwoorden op Kamervragen en de Tweede Nota van Wijziging over het Belastingplan 2022 blijkt dat het demissionair kabinet uitgaat van een verhoging van de werkgeversheffing ZVW en de algemene heffingskorting in 2022.

20 oktober 2021 | Door redactie

Op Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat de premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) voor werkgevers per 2022 zou dalen van 7,00 naar 6,70%. Maar tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer over de begroting voor 2022, trok het kabinet € 675 miljoen extra uit voor hogere salarissen in de zorg. Hiervoor is een verhoging van de ZVW-uitgaven nodig. Die moeten deels worden betaald uit de zorgpremie-inkomsten en uit de inkomensafhankelijke bijdrage. Daarom stelde het kabinet voor om de jaarlijkse zorgpremie (extra) te verhogen met € 13 en de werkgevers- en werknemersbijdrage ZVW met 0,05%-punt voor het jaar 2022.

Definitieve percentages eind 2021 bekend

Uit antwoorden op Kamervragen (pdf) over de begroting voor 2022, blijkt dat demissionair minister De Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) inderdaad rekening houdt met een werkgeversheffing ZVW in 2022 van 6,75%. De definitieve percentages worden later dit jaar nog bekendgemaakt in de Staatscourant.

Algemene heffingskorting met € 14 extra omhoog

Iedere werknemer die in loondienst werkt, heeft bij één werkgever recht op toepassing van de loonheffingskorting. Loonheffingskorting is de verzamelnaam voor alle kortingen op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Hieronder vallen de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting, de alleenstaande-ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting en de levensloopverlofkorting.
Uit de tweede nota van wijziging over het Belastingplan 2022 blijkt dat het demissionair kabinet een verhoging wil van de algemene heffingskorting in 2022 met € 14 ten opzichte van wat op Prinsjesdag werd voorgesteld. Deze verhoging komt voort uit de motie Hermans die werd aangenomen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. De maximale algemene heffingskorting komt daardoor in 2022 waarschijnlijk uit op € 2.888.