Kleine wijzigingen verwacht in sociale premies 2021

Op Prinsjesdag werden de premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen bekendgemaakt. Uit de begroting blijkt dat de premie Werkhervattingskas stijgt, maar dat zowel de hoge als de lage Awf-premie iets omlaag gaat. Nog niet alle premies uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn definitief.

15 september 2020 | Door redactie

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2021 staat dat het premiepercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) opnieuw 17,90% blijft. Ook voor de Algemene Nabestaandenwet (ANW) blijft het premiepercentage hetzelfde, en wel 0,10%. De lage Awf-premie daalt van 2,94% naar 2,70% en de premie Awf-hoog daalt van 7,94% naar 7,70%. De premie voor de Werkhervattingskas stijgt daarentegen van 1,28% naar 1,36%.

Wetsvoorstel voor gedifferentieerde Aof-premie ingediend

De Aof-premie stijgt per 2021 van 6,77% naar 7,03%. De berekening gaat in de toekomst mogelijk wel veranderen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft begin september namelijk het wetsvoorstel ingediend voor de invoering van de gedifferentieerde Aof-premie. Daarmee wordt de premie gedifferentieerd naar een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. De gedifferentieerde Aof-premie is één van de in 2018 aangekondigde maatregelen om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte gemakkelijker, duidelijker en goedkoper te maken.

Premie

2020

2021

Ouderdomsfonds (AOW)

17,90%

17,90%

Nabestaandenfonds (ANW)

0,10%

0,10%

Algemeen werkloosheidsfonds (Awf)
Awf-laag
Awf-hoog


2,94%
7,94%

 
2,70%
7,70%

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo)

0,68%

0,68%

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

6,77%

7,03%

Uniforme opslag kinderopvang

0,50%

0,50%

Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk)

1,28%

1,36%

Bijlagen bij dit bericht