Korting op collectieve zorgverzekering halveert

Per 1 januari 2020 wijzigen de regels voor de collectieve zorgverzekering. De zorgverzekeraar mag nog maximaal 5% korting aanbieden op de zorgpremie, in plaats van de huidige korting van 10%.

22 november 2019 | Door redactie

Twee derde van de Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering, bijvoorbeeld via hun werkgever. Via de collectieve zorgverzekering kan de werknemer korting krijgen op de zorgpremie. Momenteel mag de zorgverzekeraar maximaal 10% korting aanbieden op de basisverzekering. Deze korting van 10% is niet standaard, de gemiddelde collectiviteitskorting bedraagt ongeveer 7,5%. Per 1 januari 2020 halveert minister Bruins van Medische Zorg de maximale korting van 10% naar 5%.

Werking collectieve verzekering pakt anders uit dan verwacht

De reden van de wijziging is dat de collectieve verzekering niet aan de verwachtingen voldoet. Eén van de ideeën achter collectieve verzekeringen is dat de verzekeraar voor een grote groep verzekerden zorgafspraken kan afsluiten om op die manier korting te bedingen bij zorgaanbieders. In de praktijk pakt dit anders uit. De zorgkosten dalen niet, maar de verzekeraar wil de collectiviteitskorting wel terugverdienen. Dit doet hij door een opslag op de zorgpremie voor álle verzekerden te berekenen. Hierdoor betalen individueel verzekerden indirect mee aan de korting.

Maximale kortingspercentage wordt verlaagd naar 5%

Omdat de minister van dit ‘broekzak-vestzak’-principe af wil, heeft hij per 2020 een wijziging ingevoerd in het Besluit zorgverzekering om het maximale kortingspercentage van collectieve zorgverzekeringen te verlagen van 10% naar 5%. Werknemers die collectief verzekerd zijn, kunnen daardoor minder korting op de premie krijgen. Toch verwacht de minister dat de financiële gevolgen beperkt zullen zijn. Doordat zorgverzekeraars minder korting op de collectiviteitspremie kunnen berekenen, kunnen zij de opslag op de (individuele) zorgpremie ook verlagen.

Collectieve verzekering eindigt bij onvoldoende verbetering

Voor 2020 moeten zorgverzekeraars en werkgevers hun contracten voor de collectieve zorgverzekeringen aanpassen. De minister blijft de werking van de collectieve zorgverzekeringen in de gaten houden. Als blijkt dat de collectieve verzekeringen na de wijziging nog steeds onvoldoende meerwaarde bieden, wil de minister de collectiviteitskorting mogelijk helemaal afschaffen. Het zal voor verzekeraars wel makkelijker zijn om een korting van 5% met specifieke zorgafspraken uit te leggen dan een korting van 10%. En doordat de verschillen tussen premies bij collectieve en individuele verzekeringen kleiner worden, zal het belang voor verzekeraars om onderscheidende zorginhoudelijke afspraken te maken in de collectieve zorgverzekering toenemen.

Bijlagen bij dit bericht