Lage WW-premie nog in 2 situaties herzien per 2020

Als werkgevers per 2020 voor een werknemer met een vaste arbeidsovereenkomst en arbeidsomvang de lage WW-premie toepassen, moeten ze die in 2 situaties met terugwerkende kracht herzien naar de hoge premie. Eigenlijk zou dat in 4 situaties het geval zijn, maar die andere 2 waren voor UWV niet al per 2020 uitvoerbaar.

4 juli 2019 | Door redactie

Werkgevers gaan een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract met een vaste arbeidsomvang en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. In de wet waren 4 situaties beschreven waarin met terugwerkende kracht de lage premie voor een werknemer moet worden herzien naar de hoge premie. Het kabinet heeft 2 van die situaties per 2020 laten vervallen. Het gaat om de situaties waarin werkgevers afhankelijk zijn van een kopie van een WW-beschikking van UWV. De uitvoeringslast en het risico op fouten is voor UWV anders te groot. In 2021 komt er een onderzoek of, en per wanneer de 2 uitgestelde herzieningssituaties alsnog in werking kunnen treden.

Herziening situaties per 2020

Per 2020 hoeven werkgevers dus niet in 4, maar in 2 verschillende situaties met terugwerkende kracht een hoge in plaats van een lage WW-premie toe te passen. Dat is het geval als:

  • een werknemer binnen 2 maanden na aanvang van zijn dienstbetrekking weer uit dienst gaat;
  • een werknemer meer dan 30% meer uren in een kalenderjaar verloond krijgt dan in zijn arbeidsovereenkomst is vastgelegd voor dat jaar.

De hoge premie moeten werkgevers achteraf verwerken via een correctiebericht over de verstreken aangiftetijdvakken. 

Aard van contract op loonstrook

Werkgevers moeten door de komst van de nieuwe WW-premiesystematiek rekening houden met extra werklast en met hogere kosten voor werknemers met een tijdelijk contract. De lage premie gaat namelijk alleen gelden voor werknemers van wie het contract bij uw organisatie aan de volgende drie eisen voldoet:

  • De arbeidsovereenkomst is schriftelijk overeengekomen.
  • De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde duur.
  • De contracturen per periode zijn eenduidig in de arbeidsovereenkomst vastgelegd.

In sommige gevallen is altijd de lage premie van toepassing, zoals bij werknemers met een leerovereenkomst op grond van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Meer informatie over de bijzonderheden van de WAB vindt u in de toolbox De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans.